Je možné dát streamované video z mé IP kamery na své vlastní webové stránky?

Použijte níže uvedené příklady kódů pro webové stránky. Je-li kamera připojena za zařízením NAT, jako je například router, v tom případě musí být adresa IP kamery nastavena tak, aby odrážela veřejnou IP adresu routeru (IE 24.45.76.223).

V tomto příkladu má kamera IP adresu 192.168.1.135.

<!--StartFragment--><scriptlanguage="JavaScript">
<!--
if ((navigator.appName == "MicrosoftInternet Explorer")&&(navigator.platform !="MacPPC"))
{
document.write("<OBJECT ID=\"VACtrl\" WIDTH=330HEIGHT=270");
document.write("CLASSID=CLSID:A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C");
document.write("CODEBASE=\"http://24.45.76.223:202/plugin/h263ctrl.cab#version=1,7,0,1\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\"VALUE=\"http://username:[email protected]:202/cgi-bin/video.vam\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"CMS\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteIP\"VALUE=\"http://24.45.76.223:202-899372864\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemotePort\"VALUE=\"5004\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DisplayTimeFormat\"VALUE=\"1\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEdit\"VALUE=\"false\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Language\"VALUE=\"EN\">");
document.write("</OBJECT>");
}
//-->
</script>

Uživatelské jméno a heslo, které jste viděli červeně, představují přihlašovací údaje do Vaší kamery.

Rank: 1.5