Jak mohu nastavit na mé Mydlink kameře zasílání oznámení e-mailem?

Krok 1: Přihlaste se do konfiguračního menu kamery. Musíte vědět, jakou adresu IP dostává kamera od Vašeho routeru.


User-added image

Krok 2: Klikněte na Nastavení (Setup) v horním panelu a pak na E-mail (Mail) v levé části.

Krok 3: Nastavení E-mailu:

SMTP Server Address: Toto je název domény nebo adresa IP externího e-mailového serveru. (Níže je uveden seznam populárních poskytovatelů E-mailových služeb a jejich nastavení)

SMTP Server Port: Tento port používá Váš poskytovatel e-mailových služeb pro odesílání e-mailů.

Sender e-mail Address (E-mailová adresa Odesílatele): Jedná se o e-mailovou adresu osoby, která odesílá snímky z kamery (Vaše e-mailová adresa, kterou jste použili při registraci kamery do účtu Mydlink).

Receiver e-mail Address (E-mailová adresa Příjemce): Jedná se o e-mailovou adresu příjemce pro SMTP server. (E-mailová adresa Vaší poštovní schránky).

User Name (Uživatelské jméno): Toto je Vaše uživatelské jméno pro Váš e-mailový účet.

Password (Heslo): Toto je heslo pro Váš e-mailový účet.

Use SSL-TLS/STARTTLS (Použijte SSL-TLS nebo STARTTLS): Táto funkce musí být zaškrtnuta, pokud Váš poskytovatel e-mailu vyžaduje ověření TLS.

Poznámka: V případě, že výše uvedené informace nejsou zadány správně, zasílaní oznámení e-mailem nebude fungovat. Pro správné nastavení se prosím poraďte se svým poskytovatelem e-mailových služeb.


Krok 4: Povolte zasílání obrázků na e-mailovou adresu (Enable emailing images to email account): Zaznačení volby Vždy (Always) se ihned začnou posílat snímky na Vaši e-mailovou adresu. Zaznačením volby Naplánování (Schedule) Vám umožní naplánovat spuštění a zastavení odesílání snímků na Vaši e-mailovou adresu.


Krok 5: Nastavení intervalu e-mailů (E-mail Interval): Jak často se mají zasílat snímky na Vaši e-mailovou adresu.


Krok 6: Klikněte na tlačítko Test: Toto Vám umožní zkontrolovat nastavení sekce E-mailového účtu (E-mail Account). Pokud máte nastaven SMTP účet správně, na Vaši e-mailovou adresu Vám bude zaslán testovací e-mail se snímkem.


Krok 7: Klikněte na tlačítko Uložit nastavení (Save Settings).


User-added imagePopulární poskytovatelé E-mailových služeb:

Poskytovatel
E-mailových služeb
Informace o serveru
Hotmail
Hotmail Název výchozího serveru: smtp.live.com
Port: 587
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
AOL.com Název výchozího serveru: smtp.aol.com
Port: 587
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
Cogeco Název výchozího serveru: smtp.cogeco.ca
Port: 25
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
G-Mail Název výchozího serveru: smtp.gmail.com
Port: 587
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: ANO port 465
Rogers Název výchozího serveru: smtp.broadband.rogers.com
Port: 587
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
Telus Název výchozího serveru: smtp.telus.net
Port: 25
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
Bell Sympatico Název výchozího serveru: smtphm.sympatico.ca
Port: 587
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: ANO/NE
Videotron Název výchozího serveru: relais.videotron.ca
Port: 25
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
Yahoo.ca Název výchozího serveru: smtp.mail.yahoo.ca
Port: 587
Server vyžaduje ověření: ANO
Šifrování SSL: NE
Rank: 1.5