Jak mohu resetovat kameru BabyCam do továrního nastavení?

Příklad:

a. Pokud jste zapomněli heslo pro kameru, můžete provést reset a vrátit všechna nastavení do továrního nastavení.
b. Pokud se nemůžete přihlásit do zařízení.
c. Pokud změníte vaše síťové prostředí.
d. Chcete-li přiřadit zařízení k jinému účtu " mydlink ".
e. Pokud narazíte na problém při registraci zařízení k službě " mydlink ".
f. Pokud průvodce instalací nemůže najít Vaši kameru BabyCam.

Poznámka:
Po resetovaní do továrních nastavení, budete muset opět registrovat Vaši kameru v službě " mydlink Cloud ".
Upozornění: Během tohoto procesu nevypínejte kameru BabyCam. Doporučuje se provedení tohoto procesu pouze tehdy, když bude toto zařízení během procesu připojeno přímo k elektrické zásuvce pomocí dodaného napájecího adaptéru.

Krok 1 : Na kameře prosím dohledejte malou dírku s označením RST a použitím kancelářské spinky stiskněte tlačítko reset uvnitř otvoru.

Krok 2 : Přidržte tlačítko reset po dobu 15-20 sekund a pusťte.

How_to_fix_blurry_images_mydlink_Eyen_Baby_camera

Poznámka: Během tohoto procesu neodpojujte prosím napájecí adaptér.

Krok 3: Jednotka se poté restartuje. Jakmile indikátor napájení přestane blikat, přístroj se resetuje a všechna nastavení se obnoví do továrního nastavení.

Rank: 1.5

Podobné témata:

  • Jak mohu ručně upgradovat firmware na mé kameře BabyCam pomocí počítače s operačním systémem Mac? Přečtěte si odpověď