Co znamenají jednotlivé režimy na mém přístupovém bodu (Access Point)?

Režim přístupového bodu

(Access Point Mode)
Režim přístupového bodu se používá pro připojení k bezdrátovým klientům (karty bezdrátového adaptéru) stolní počítače, notebooky a PDA. Wireless klienti mohou komunikovat pouze na AP v režimu přístupového bodu.

Přístup k bodu klienta/bezdrátový režim klienta
(Access Point Client / Wireless Client Mode)
Režim AP klient nebo bezdrátový klient umožňuje přístupový bod klienta bezdrátové sítě
na jiné AP. V podstatě se AP nyní stala kartou bezdrátového adaptéru. Použitím tohoto režimu
umožňuje komunikaci AP s dalším AP.
Poznámka: Ne všechny přístupové body podporují režim AP klienta. Jestli sou režimy
podporované, pak bude pracovat pouze se zařízením ze stejné série. Bezdrátové karty
nebudou komunikovat s přístupovými body v režimu AP klient nebo bezdrátový režim klienta.

Point-to-Point/bezdrátový most
(Point-to-Point / Wireless Bridge)
Tento mód umožňuje přístupovému bodu komunikovat s dalším přístupovým bodem schopným přemostění point-to-point. Mějte však na paměti, že většina výrobců používá vlastní nastavení, při povolování přechodného režimu přístupového bodu. Typický scénář pro tento výběr je spojení dvou budov prostřednictvím bezdrátového připojení.
Poznámka: Ne všechny přístupové body podporují režim Point-to-Point/bezdrátový most. Pokud je tento režim podporován, pak bude pracovat pouze se zařízením ze stejné série.
Příklad: DWL-900AP bude komunikovat s jiným DWL-900AP a DWL-900AP bude komunikovat s jiným DWL-900AP. DWL-900AP nebude komunikovat s DWL-900AP v tomto režimu. Wireless klienti nebudou komunikovat s AP v tomto režimu.

Point-to-Multipoint/vícebodový most
(Point-to-Multipoint / Multi-point Bridge)
Tento režim je stejný jako Point-to-point/Wireless Bridge mód, avšak tento mód Vám umožní
používat více než dva přístupové body.
Poznámka: Ne všechny přístupové body podporují režim Point-to-Multipoint/vícebodový most. Pokud je tento režim podporován, pak bude pracovat pouze se zařízením ze stejné série.
Příklad: DWL-900AP bude komunikovat s jiným DWL-900AP a DWL-900AP bude komunikovat s jiným DWL-900AP. DWL-900AP nebude komunikovat s DWL-900AP v tomto režimu. Wireless klienti nebudou komunikovat s AP v tomto režimu.

Opakovací mód
(Repeater Mode)
Jako bezdrátový opakovač přístupového bodu rozšiřuje rozsah bezdrátové sítě opakováním
bezdrátového signálu vzdáleného AP (Access Pointu). Ethernetová MAC adresa vzdáleného AP
je vyžadována pro přístupový bod Access Point jako bezdrátové zařízení Extender.
Poznámka: Ne všechny přístupové body podporují režim Opakovacího módu (Repeater Mode). Pokud je tento režim podporován, pak bude pracovat pouze se zařízením ze stejné série.
Příklad: DWL-1000AP bude komunikovat s jiným DWL-1000AP a DWL-900AP bude komunikovat s jiným DWL-900AP. DWL-1000AP nebude komunikovat s DWL-900AP v tomto režimu. Wireless klienti nebudou komunikovat s AP v tomto režimu.

Režim WDS
(WDS Mode)
Bezdrátový distribuční systém režimu WDS je podobný do režimu Mostu (Bridge).V režimu WDS můžete získat přístupové body k bezdrátové komunikaci. Všimněte si, že v tomto režimu přístupové body (Access Point) nebudou komunikovat s Wireless klientem.


WDS s AP Mode
(WDS with AP Mode)
Tento režim umožňuje Vaším přístupovým bodům (Access Points) komunikovat s ostatními
a zároveň umožňuje Wireless klientům připojení k síti.

Rank: 1.5