Jak správně nastavit Extender DAP-1320 pomocí tlačítka WPS?

Krok 1: Připojte zařízení do elektrické zásuvky.

Krok 2: Zkontrolujte nastavení funkce WPS ve Vašem routeru.

Krok 3: Stiskněte a podržte tlačítko WPS na Vašem routeru po dobu 10 sekund.

Krok 4: Stiskněte a podržte tlačítko WPS na Extenderu DAP-1320 po dobu 5 sekund.

Krok 5: Pokud LED-ka Extenderu začne svítit nepřerušovanou zelenou barvou, pak je zařízení připraveno k použití jako opakovač.

Rank: 1.5