Активният X не се инсталира по време на настройката на mydlink камера

Стъпка 1: Ако имате инсталирани софтуерни защитни стени (Norton, Mcafee, Kaspersky), опитайте се временно да деактивирате и да стартирате съветника отново.

Стъпка 2: Уверете се, че използвате последния съветник за настройка. Моля, посетете http://mydlink.com/support, за да изтеглите най-новата версия за Вашата камера mydlink.

Стъпка 3: Проверете настройките на Internet Explorer. Уверете се, че нивото на защита е зададено на средно-високо или средно. (Ако е настроено на Високо, временно намалете, докато настройката не приключи)

  • Отворете Internet Explorer

  • Кликнете върху Настройки > Интернет опции

  • Кликнете върху раздела „Сигурност“Стъпка 4: Ако проблемът все още продължава, копирайте файловете на съветника за настройка на USB флаш устройство или външно устройство и го стартирайте оттам.

Rank: 1.5

Това също може да Ви помогне: