Wireless N CardBus Adapter

DWA-645

  • състоянието на продукта (Revision A): End of Life
Този продукт ще бъде прекратен на: 27/05/2012
Последната дата на поддръжка на този продукт е: 27/05/2014
How to connect to wireless in Windows 8
How to connect to wireless in Windows 7
Версия Дата Тип Размер на файла
Datasheet (English) - PDF 2.80mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
Manual (English) Manual (English) - PDF 1.86mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
Quick Installation Guide (English) - PDF 0.72mb Свали
Версия Описание Дата
DEU_Driver_v1_60b05_RevA Driver Windows : Win7, Vista, XP 1.9.2010 г. Свали
Версия Описание Дата
DEU_CE_Declaration_v3_RevA Declaration of Conformity - ver A3 (English, French) 23.2.2009 г. Свали
CE doc Revision A3 CE Document 13.2.2009 г. Свали
DEU_CE_Declaration_v2_RevA Declaration of Conformity - ver A2 5.6.2007 г. Свали
DEU_CE_Declaration_v1_RevA

Declaration of Conformity - ver A1

15.6.2006 г. Свали