PCI Bus Fiber SC Connector Gigabit Ethernet adapter

DGE-550SX

  • състоянието на продукта (Revision A): End of Life

Често задавани въпроси

Product Support Section

Този продукт ще бъде прекратен на: 05/03/2007
Последната дата на поддръжка на този продукт е: 04/03/2009
Версия Дата Тип Размер на файла
Datasheet (English) - PDF 0.20mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
Manual (English) Manual (English) 1.8.2006 г. PDF 0.29mb Свали
Версия Описание Дата
DEU_Driver_revALL_WinXP64_RevA Windows XP 64-bit Driver 15.8.2009 г. Свали
DEU_Driver_revALL_Srv2003_RevA Windows Server 2003 Driver 15.8.2005 г. Свали
DEU_Driver_DLK119_Linux_2418_RevA Linux Driver for Kernel 2.4.18 and higher 8.4.2004 г. Свали
DEU_Driver_revAll_SCO5vol_RevA DGE-550SX SCO UNIX volume 5 drivers 8.4.2004 г. Свали
DEU_Driver_revAll_v2_11_00_RevA DGE-500SX driver v2.11.00 8.4.2004 г. Свали
DEU_Driver_revAll_v2_02_00_RevA DGE-500SX Driver v2.02.00 25.4.2002 г. Свали
Версия Описание Дата
DEU_CE_A3_RevA Certificate of Declaration A3 16.6.2004 г. Свали
DEU_CE_RevA Certificate of Declaration 9.10.2002 г. Свали