Πληροφορίες Εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης που αναφέρεται στον παρόντα πίνακα διαδέχεται και αντικαθιστά την περίοδο εγγύησης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης για τα σχετικά προϊόντα. Μόλις λήξουν οι όροι εγγύησης, η D-Link δεν θα προσφέρει πλέον Help Desk υποστήριξη στο προϊόν.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η D-Link θα αντικαταστήσει το προϊόν σας με ένα άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και καλύτερης λειτουργικότητας.Για την αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθούν λειτουργικά ισοδύναμα και εργοστασιακά ανακατασκευασμένα εξαρτήματα.Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της D-Link.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκλήθηκαν από κακή μεταχείριση, ατύχημα, φυσική καταστροφή ή/και μη τήρησης των συστάσεων και των οδηγιών της D-Link

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν η αρχική απόδειξη εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να περιέχουν: τον τόπο αγοράς, την ημερομηνία αγοράς και τον αριθμό μοντέλου προϊόντος. Η D-Link διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης εάν αυτές οι πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή λείπει από τότε που το προϊόν αγοράστηκε για πρώτη φορά από μεταπωλητή. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τύπος Προϊόντος

Περίοδος εγγύησης του προϊόντος

Έξυπνα Switches (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων ανεμιστήρων και τροφοδοτικών)

Limited Lifetime Warranty. Αυτό σημαίνει ότι η εγγύηση θα λήξει μόνο πέντε χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεων του προϊόντος στην Ευρώπη από τη D-Link (ή της επόμενης έκδοσης του προϊόντος). Πρέπει να καταχωρήσετε το προϊόν σας για να λάβετε την Limited Lifetime Warranty.
(Δες παρακάτω).

Managed Switches (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων ανεμιστήρων και τροφοδοτικών, εξαιρουμένων όμως των μονάδων και των εξωτερικών τροφοδοτικών)

Limited Lifetime Warranty. Αυτό σημαίνει ότι η εγγύηση θα λήξει μόνο πέντε χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεων του προϊόντος στην Ευρώπη από τη D-Link (ή της επόμενης έκδοσης του προϊόντος). Πρέπει να καταχωρήσετε το προϊόν σας για να λάβετε την Limited Lifetime Warranty.
(Δες παρακάτω).

Chassis and modular switches * (συμπεριλαμβανομένων των line cards, εξαιρουμένων των ανεμιστήρων και των τροφοδοτικών)

* * Ισχύει για τα Σειρά DGS-6600, DXS-3600 Series και DXS-3400 Series

Limited Lifetime Warranty. Αυτό σημαίνει ότι η εγγύηση θα λήξει μόνο πέντε χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεων του προϊόντος στην Ευρώπη από τη D-Link (ή της επόμενης έκδοσης του προϊόντος). Πρέπει να καταχωρήσετε το προϊόν σας για να λάβετε την Limited Lifetime Warranty
(Δες παρακάτω).

 

Ασύρματα Προϊόντα για Επιχειρήσεις ** (εκτός των εξωτερικών τροφοδοτικών)

** Εκτός από τα SoHo Access Points. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο www.dlink.com ή τα εγχειρίδια που συνοδεύουν το προϊόν.

Limited Lifetime Warranty. Αυτό σημαίνει ότι η εγγύηση θα λήξει μόνο πέντε χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεων του προϊόντος στην Ευρώπη από τη D-Link (ή της επόμενης έκδοσης του προϊόντος). Πρέπει να καταχωρίσετε το προϊόν σας για να λάβετε την Limited Lifetime Warranty (Δες παρακάτω).

Όλα τα άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των routers, κάμερες, range extenders, powerline, adapters, όλες τις modules, transceivers, εξωτερικά τροφοδοτικά, ανεμιστήρες, αξεσουάρ και όλα τα άλλα προϊόντα)

Δύο (2) έτη, εκτός εάν τα εγχειρίδια που περιλαμβάνονται στο προϊόν αναφέρονται σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Το Limited Lifetime Warranty δεν είναι διαθέσιμη σε κανένα από αυτούς τους τύπους προϊόντων.


Σημείωση:

  • Limited Lifetime Warranty στον παραπάνω πίνακα είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2009
  • ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ LIMITED LIFETIME WARRANTY: Για να δικαιούστε Limited Lifetime Warranty, όλα τα επιλέξιμα προϊόντα πρέπει να καταχωρηθούν στην D-Link Europe εντός τριάντα (30) ημερών από την αγορά. Διαφορετικά, η εγγύηση του προϊόντος θα είναι 5 χρόνια. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω της Πύλη Αυτοεξυπηρέτησης.
  • Για πληροφορίες σχετικά με την πλήρη εγγύηση, παρακαλούμε κατεβάστε τις Πληροφορίες Εγγύησης και WEEE (PDF).
  • For D-Link's End-Of-Life Policy click here.