ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MUSIC EVERYWHERE ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

  • Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
  • Χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Με την επαναφορά του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης διαγράφονται. Το προεπιλεγμένο όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στην Κάρτα διαμόρφωσης Wi-Fi της συσκευής Music Everywhere.

Rank: 1.5