ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΕΩ ΤΟ DSP-W215;

Αν η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας δεν ανάβει:

  • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή σε μια άλλη πρίζα για να ελέγξετε αν λειτουργεί.
  • Αν η πρίζα ρυθμίζεται από έναν διακόπτη φωτός, βεβαιωθείτε ότι αυτός βρίσκεται στη θέση ON.
  • Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα για να ελέγξετε αν το Smart Plug λειτουργεί σε αυτήν.
Rank: 1.5