ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ DSP-W215;

Αν επαναφέρετε το DSP-W215, οι ρυθμίσεις σας θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WPS για 10 δευτερόλεπτα περίπου μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης να γίνει κόκκινη.

Rank: 1.5