ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ DCH-S150;

Αν επαναφέρετε το DCH-S150, οι ρυθμίσεις σας θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, εντοπίστε το κουμπί Επαναφοράς που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. Με τη συσκευή συνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επαναφορά μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης να γίνει κόκκινη (για 10 δευτερόλεπτα περίπου).

Rank: 1.5