Information Security Gateway

DFL-M510

  • Product Status: End of Life

Πύλη Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Πύλη Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Gateway - ISG) NetDefend DFL-M510 της D-Link αποτελεί ένα νέο τύπο συσκευής ασφάλειας που σχεδιάστηκε με στόχο την προστασία του δικτύου σας από πιθανούς κινδύνους.  Ειδικότερα, η επιχείρησή σας είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από το διαδίκτυο που οφείλονται στην αυξανόμενη χρήση των στιγμιαίων μηνυμάτων (instant messages - IM), καθώς και των ομότιμων εφαρμογών (P2P). Χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου, το δίκτυο σας καθίσταται συνεπώς ευάλωτο σε πολυάριθμες απειλές: ιούς, διαρροή απόρρητων πληροφοριών, παραβίαση συμμόρφωσης σε εταιρικούς και νομοθετικούς κανονισμούς ή ακόμα και κίνδυνο κλοπής ταυτότητας. 
Η Πύλη Ασφάλειας Πληροφοριών NetDefend μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω απειλών αλλά και στον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης IM και P2P εφαρμογών στο δίκτυό σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε με αποτελεσματικότητα τις πληροφορίες που ρέουν από την εταιρεία σας προς τα έξω.  Μεταξύ της ροής κίνησης πληροφοριών που είστε σε θέση να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε περιλαμβάνονται η άμεση ανταλλαγή στιγμιαίων μηνυμάτων, οι ομότιμες εφαρμογές, η μεταβίβαση αρχείων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η συνεχής ροή μηνυμάτων από το Intranet.
Διαχείριση Εύρους Ζώνης και IM/P2P
Η Πύλη Ασφάλειας Πληροφοριών (ISG) NetDefend σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε αποτελεσματικότερα τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοί σας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να αποτρέπετε ενδεχόμενη κακή χρήση ομότιμων εφαρμογών και άμεσων μηνυμάτων. Η εφαρμογή του μπορεί να βασίζεται στην πολιτική της εκάστοτε εταιρείας, ενώ η λειτουργία του είναι αυτόματη και διαφανής με απτά οφέλη, όπως για παράδειγμα, σωστή εκμετάλλευση πολύτιμου εύρους ζώνης του δικτύου και παρεμπόδιση ενδεχόμενης διαρροής απόρρητων πληροφοριών της εταιρίας μέσω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των στιγμιαίων μηνυμάτων και των Email.

Παρεμπόδιση Κακόβουλης Κίνησης

Οι χάκερ προσεγγίζουν το «έργο» της επίθεσης εναντίον των ευάλωτων δικτύων με ολοένα εξυπνότερο τρόπο, διανέμοντας όχι μόνον ιούς και κακόβουλους παράγοντες αλλά οργανώνοντας συνδυαστικές επιθέσεις, αυξάνοντας την περίμετρο ασφάλειας για άλλου είδους απάτες και πολλαπλασιάζοντας τις παραλλαγές των αρχικών επιθέσεων.  Η Πύλη Ασφάλειας Πληροφοριών NetDefend της D-Link μπορεί να αποτρέψει τις σοβαρές αυτές απειλές μπλοκάροντας τυχόν παράνομους παράγοντες που κρύβονται στην κανονική κίνηση του δικτύου σας, εξαλείφοντας τα βλαβερά προγράμματα, εντοπίζοντας τα θύματα και παρέχοντας τον Μηχανισμό* Zone Defense, ο οποίος θέτει σε καραντίνα τους μολυσμένους υπολογιστές. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να εντοπίσετε και να διαγράψετε κίνηση αμφίβολης ασφάλειας: Δούρειους Ίππους, παράνομους παράγοντες και ιούς με βάση τους κανόνες πολιτικής που ισχύουν για συγκεκριμένες ομάδες, υπολογιστές, IPs και υποδίκτυα.

Αόρατη Ενοποίηση

Η Πύλη Ασφάλειας Πληροφοριών (ISG) NetDefend ενοποιείται εύκολα με δικτυακές υποδομές βάσει προτύπων της βιομηχανίας, ακόμα και μεσυσκευές δικτύου άλλων προμηθευτών, γεγονός που σας προσφέρει μέγιστη ευελιξία και έλεγχο. Τοποθετείται μεταξύ του εσωτερικού εταιρικού σας δικτύου και ενός firewall και η εγκατάστασή μπορεί να γίνει σε κατάσταση in-line χωρίς αλλαγές στην τρέχουσα αρχιτεκτονική του δικτύου σας. Διαθέτει λειτουργία παράκαμψης εξοπλισμού (hardware bypass) βάσει της οποίας αποφεύγονται μοναδικά σημεία αποτυχίας και παράλληλα εξασφαλίζεται η σύνδεση του δικτύου σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού.

Χάρη στην δυνατότητα ελέγχου ωφέλιμου φορτίου Layer 7, η συσκευή αυτή είναι σε θέση να παρέχει υψηλής απόδοσης επεξεργασία δεδομένων ασφάλειας. Μπορείτε λοιπόν να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις υπάρχουσες επενδύσεις σας με την προσθήκη εφαρμογών καταπολέμησης ιών, επαλήθευσης και διαχείρισης ταυτότητας, ημερολογίου και αρχειοθέτησης συνόδων, καθώς και αναφορών ανίχνευσης και χρήσης. Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας της εταιρείας σας, θα περιορίσουν τις νομικές ευθύνες για την εταιρεία σας, θα βελτιστοποιήσουν τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων πληροφορικής που διαθέτετε και τέλος, θα ενισχύσουν συνολικά την ασφάλεια δικτύου της εταιρείας σας.
• Υποστηρίζει την πλειοψηφία των εφαρμογών IM/P2P
• Μπλοκάρει τους ιούς μέσω IM/SPIM
• Εμποδίζει την κακή χρήση των εφαρμογών IM/P2P
• Ελέγχει την μεταβίβαση αρχείων / Streaming πολυμέσων μέσω HTTP
• Ελέγχει την προσωπική αλληλογραφία
• Ελέγχει την χρήση του ιστού
• Διαχείριση Εύρους Ζώνης QoS
• Μπλοκάρει: Spyware, Network Worms, Δούρειους Ίππους, Παράνομους Παράγοντες, Softether
• Εντοπίζει τα θύματα
• Προστατεύει από DOS/DDOS
• Μηχανισμός* Zone-Defense
• Παρακολουθεί την κίνηση σε πραγματικό χρόνο
• Διαθέτει δυνατότητα ελέγχου ωφέλιμου φορτίου Layer 7
• Μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας του δικτύου μέσω λειτουργίας Hardware Bypass
• Διαθέτει 1 θύρα Ethernet WAN και 1 θύρα Ethernet LAN
• Διαθέτει εμπρόσθιο οθόνη LCD/πληκτρολόγιο για απεικόνιση της κατάστασης και πληροφοριών παρακολούθησης
• Ανώτατος αριθμός χρηστών: 150
* Διαθέσιμος σε μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware
This product was phased out on: 02/03/2009
This product's last date of support is on: 02/03/2011
Version Description Date Type File Size
Manual (English) Manual (English) - PDF 7.79mb Download
Version Description Date Type File Size
Quick Installation Guide (English) - PDF 0.72mb Download