CardBus 10-100Mbps Fast Ethernet adapter with Direct Port

DFE-690TXD

  • състоянието на продукта: End of Life

Product Support Section

Този продукт ще бъде прекратен на: 25/03/2013
Последната дата на поддръжка на този продукт е: 25/03/2015
Версия Дата Тип Размер на файла
Datasheet (English) - PDF 0.29mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
Manual (English) Manual (English) 1.5.2007 г. PDF 4.81mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
1.00 Quick Installation Guide (multiple languages) 7.7.2009 г. PDF 1.00mb Свали
Версия Описание Дата
DEU_Drivers_revAll_v_5_00_RevA Drivers revision v5.00 all 26.3.2010 г. Свали
DEU_Drivers_revA4_v_4_00_All_RevA DFE-690TXD Drivers revision A4 10.10.2007 г. Свали
DEU_Drivers_revAll_v_1_30_RevA Drivers revision v1.3 all 25.12.2002 г. Свали
DEU_Drivers_revAll_MacOS_RevA DFE-690TXD CardBus PC Card driver for Macintosh Power Mac series 4.7.2001 г. Свали
Версия Описание Дата
CE doc Revision A4 CE Document 27.5.2009 г. Свали
DEU_CE_RevA Certificate of Declaration 5.2.2002 г. Свали
DEU_GPL_Source_RevA General Public License Source - Свали