Garantie-informatie

De garantieperiode zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel vervangt de garantieperiode die wordt genoemd in de handleiding voor de betreffende producten.

Gedurende de garantie-periode zal D-Link uw produkt vervangen voor hetzelfde produkt, of een gelijkwaardig produkt.Het vervangende produkt is gedekt door de resterende garantie-periode van het oorspronkelijke produkt. Het vervangende produkt kan bestaan uit een equivalent hiervan of een zogenaamd refurbished produkt.Het produkt dat wordt vervangen wordt eigendom van D-Link. 

De garantie dekt geen gevallen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik,ongelukken,natuurlijk geweld of het niet navolgen van de gebruiksinstructies en advies gegeven door D-Link. 

De garantie is alleen geldig indien een orginele aankoopbon is verstrekt door een geautoriseerde reseller.

Verstrekte informatie moet tenminste de: plaats van aankoop,datum van aankoop,en typenummer van het produkt bevatten.D-Link behoudt zich het recht voor om de garantie te weigeren indien deze informatie is verwijderd,aangepast of ontbreekt sinds het produkt voor de eerste keer is aangekocht bij de reseller.

Producttype

Productgarantieperiode

Draadloze routers en adapters (voedingen en accessoires niet inbegrepen)

Twee (2) jaar. Voor producten gekocht vóór 1 januari 2009, geldt een garantieperiode van 10 jaar.

Smart Switches (inclusief interne ventilatoren en interne voedingen).

Limited Lifetime Warranty. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of haar opvolger) de verkoop van het product in Europa staakt, vervalt. Om voor de Limited Lifetime Warranty in aanmerking te komen (zie hieronder), moet u uw product registreren.

Beheerde switches (inclusief modules en interne ventilatoren en voedingen).

Limited Lifetime Warranty. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of haar opvolger) de verkoop van het product in Europa staakt, vervalt. Om voor de Limited Lifetime Warranty in aanmerking te komen (zie hieronder),
moet u uw product registreren.

Op chassis gebaseerde switches (met inbegrip van modules en voedingen)

Twee (2) jaar.

Draadloze zakelijke producten (dwz. draadloze switches, outdoor wireless, en enkele access points met metalen chassis) (externe voedingen niet inbegrepen)

Limited Lifetime Warranty. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of haar opvolger) de verkoop van het product in Europa staakt, vervalt. Om voor de Limited Lifetime Warranty in aanmerking te komen (zie hieronder), moet u uw product registreren

Firewall-beveiligingsapparaten (exclusief externe voedingen)

Limited Lifetime Warranty. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of haar opvolger) de verkoop van het product in Europa staakt, vervalt. Om voor de Limited Lifetime Warranty in aanmerking te komen, moet u uw product registreren.

Om de IPS pattern/signature update te verlengen, kunt u een abonnement van 12 maanden via uw lokale D-Link-wederverkoper aankopen. Om uw firewall voor uw gratis update van drie maanden te registreren of om uw verificatiecode te activeren die u ontvangt bij de aankoop van het abonnement, dient u ons NetDefend-beveiligingsportaal te bezoeken.

Alle andere producten (met inbegrip van alle modules, zendontvangers, externe voedingen en accessoires)

Twee (2) jaar.


Opmerking:

  • Limited Lifetime Warranty voor alle producten zoals vermeld in de bovenstaande tabel is beschikbaar voor producten die na 1 juli 2009 aangekocht zijn
  • REGISTREREN VOOR LIMITED LIFETIME WARRANTY: Om voor de Limited Lifetime Warranty in aanmerking te komen, moet u alle in aanmerking komende producten binnen dertig (30) dagen na aankoop registreren bij D-Link Europe. De registratie verloopt via ons zelfbedieningsportal.
  • Download de Garantie-informatie en AEEA (pdf) voor volledige garantie-informatie (PDF).
    Beperkte productgarantie v.29
    Beperkte productgarantie v.30
  • For D-Link's End-Of-Life Policy click here.