D-Link's gegevensbeschermings- en privacyverklaring

Vanaf: 17 mei 2018 1:00 PM BST


Uw privacy is belangrijk voor ons. In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens gebruiken die we over u verzamelen als u onze website en onze bredere diensten gebruikt.

 1. Gegevensbeschermings- en privacyverklaring
 2. Persoonsgegevens
 3. De diensten
 4. Gegevens die we van u verzamelen en onze doeleinden
  1. Gebruik van de diensten
  2. Abonnement
  3. Licentie en productregistratie
 5. Gebruik voor marketing
 6. Gebruik van cookies en web beacons
 7. Gegevensopslag
 8. Overdracht van persoonsgegevens naar verwerkers
 9. Uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen
 10. Wijzigingen en updates
 11. Ons AVG-comité

 

Gegevensbeschermings- en privacyverklaring

D-Link Corporation (No.289, Xinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City, Taiwan), zijn vestigingen, dochterondernemingen en groepsbedrijven wereldwijd en serviceleveranciers die uw gegevens kunnen verwerken namens bovenvermelde entiteiten (gezamenlijk te noemen “D-Link”, “we”, “ons” or “onze”) hebben de bescherming en de veiligheid van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. U kunt ervan op aan dat we uw persoonsgegevens in strikte naleving van de gegevensbeschermingswetgeving van de EU verwerken, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals we uitleggen in deze Gegevensbeschermingsverklaring. 

Conform de definitie van de AVG is D-Link (Europe) Limited (First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, Verenigd Koninkrijk) de beheerder van uw gegevens, en de andere entiteit van D-Link kunnen de functie van beheerder of verwerker vervullen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden of identificeerbaar bent. We verwerken uw persoonsgegevens alleen als er een wettelijke of contractuele voorwaarde bestaat om dit te doen, als we een legitiem belang hebben of als u eerder ingestemd hebt met de verwerking. Niettegenstaande bovenstaande hebben we op geen enkele wijze de bedoeling persoonsgegevens te verzamelen over iemand die nog niet de meerderjarigheidsleeftijd bereikt heeft.

De diensten

We kunnen persoonsgegevens verzamelen van u en deze verwerken als u gebruiker bent van onze diensten, producten, software of mobiele applicaties en websites, en wanneer u software-updates, klantenservice en productgaranties of reparaties aanvraagt (hierin gezamenlijk te noemen de "diensten").

De diensten worden geleverd binnen de omvang van en in overeenstemming met specifieke wettelijke vereisten. 

We verwerken uw persoonsgegevens via onze diensten alleen in de mate waarin ten minste een van de volgende van toepassing is:

 • verwerking is nodig voor het uitvoeren van een contract of het leveren van diensten
 • verwerking is nodig voor de doeleinden van onze legitieme belangen
 • u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Gegevens die we van u verzamelen en onze doeleinden

Hieronder leggen we de diensten gedetailleerder uit.

a. Gebruik van de diensten 

We kunnen uw gegevens verwerken als u onze mobiele applicaties en onze websites gebruikt, inclusief onze sociale mediapagina's en online diensten. De gegevens die we automatisch van u of de apparaten die u gebruikt kunnen verzamelen kunnen uw apparaat-ID, IP-adres, browsertype en toegangstijdstempel omvatten. Deze informatie wordt gebruikt om de beveiliging van onze platformen en diensten te verbeteren.

 • Onze software of mobiele applicaties kunnen ook uw gegevensconfiguraties of systeeminstellingen bewaren, en producten met opnamemogelijkheden of diensten kunnen de opnames bewaren, afhankelijk van uw instellingen.
 • Voor cloud based- of internetdiensten kunnen we uw apparaatinformatie, uw toegangsactiviteiten en netwerkactiviteiten verzamelen.
 • Als u gebruik maakt van onze diensten, kunnen we uw gegevens verzamelen en verwerken, inclusief naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en netwerkinformatie.
 • Voor diensten met toegangscontrole kunnen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres verzamelen om uw aanmeldgegevens aan te kunnen maken.

b. Abonnement

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven en andere marketinginformatie, kunnen we uw naam, e-mailadres en postadres verzamelen voor communicatie. 

c. Licentie en productregistratie

Als we u een licentie of gebruiksrechten toekennen, of als u uw product registreert voor verlengde garantie of software-updatediensten, kunnen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres verzamelen om uw identiteit te controleren en u te voorzien van de producten en diensten waarop u recht hebt.

Gebruik voor marketing

Als u ons toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven of andere communicatie te versturen, kunnen we uw gegevens gebruiken om u marketinginformatie te sturen, inclusief promoties, aanstaande evenementen en nieuws over producten en diensten die door ons of onze betrouwbare partners worden aangeboden en waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor u. U kunt zich altijd uitschrijven uit onze lijsten. 

Gebruik van cookies, tracking services en web beacons

Wij gebruiken cookies, tracking codes en web beacons om de volgende redenen:

 1. Voor statistische doeleinden om te traceren hoeveel gebruikers we hebben, hoe vaak ze ons bezoeken en hoe onze websites presteren. We verzamelen informatie over welke pagina's het meest bezocht worden en door welke soorten gebruikers uit welke landen.  We gebruiken cookies om een heatmap te maken van hoe gebruikers over onze site navigeren om ons te helpen de bruikbaarheid van onze site te verbeteren.
 2. We gebruiken andere organisaties om anonieme gebruikersinformatie te verzamelen, soms via cookies en web beacons.
 3. Door cookies op uw computer te plaatsen, kunnen we u content tonen die wellicht interessant kan zijn, en we kunnen het aantal keren dat u de content ziet regelen en meten hoe effectief onze campagnes geweest zijn, zelfs nadat u de website verlaten hebt.
 4. We kunnen 'Flash' cookies gebruiken om uw voorkeuren voor uw mediaspeler op te slaan (bijvoorbeeld volume-instellingen, enz.) Als we ze niet gebruiken, kunt u wellicht sommige video-content niet bekijken. Onze video's worden voornamelijk vertoond via YouTube, Vimeo en deelapplicaties van derde partijen die in onze website zijn ingebouwd.
 5. Wij of andere bedrijven kunnen cookies gebruiken voor retargeting om content voor te stellen en aan te bieden op onze website of andere marketingnetwerken van partners waarvan we denken dat deze interessant voor u kan zijn.
 6. Google Analytics en Google Advertising services (remarketing met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics en Interest Reporting) om het gebruik van de website te monitoren, voor een sociaal-demografische en belangenanalyse van onze bezoekers, en om gerichte advertering te bieden via het Google Display Network. Gegevens verzameld via onze Google Analytics zijn anoniem (inclusief anonimisering van IP-adres) en geaggregeerd. Zie “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites van onze partners gebruikt” voor nadere informatie en aanwijzingen voor opt-out. U kunt ook opt-out door middel van de Opt-out Browser Plugin van Google.
U kunt cookies uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser. Ga naar onze Cookieverklaring voor nadere informatie over alle cookies die door onze website worden gebruikt of om uw toestemming te bekijken, wijzigen of in te trekken. 

Gegevensopslag

Tenzij u specifiek hebt verzocht verwijderd te worden uit onze databases, worden uw gegevens gedurende een maximale periode van twee (2) jaar bewaard vanaf de datum van uw laatste interactie met ons.  We kunnen uw gegevens blijven bewaren in naleving van lokale wetten en regels, en we gebruiken fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Overdracht van persoonsgegevens naar verwerkers

De definitie van ontvangers of categorieën ontvangers en de relatie voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER of een internationale organisatie. 
 • We kunnen de middelen van D-Link Corporation die zich buiten de EU/EER bevinden gebruiken op een manier die gezien wordt als een overdracht van persoonsgegevens voor het uitvoeren van taken (in het bijzonder ondersteuningsdiensten, internationale diensten of marketingdoeleinden) op basis van standaard Europese contractuele clausules.
 • De overdracht van persoonsgegevens naar serviceproviders (vermeld in onderstaande tabel ) buiten de EU/EER, in de rol als verwerker die ondersteuning biedt in relatie tot IT, DB, onderhoud en marketinggegevens wordt gebaseerd op standaard Europese contractuele clausules.

Naam van organisatie

Doeleinde

Locatie

Salesforce Inc.

Centrale klanten- en marketingdatabase

 

Verenigde Staten

Google Inc.

Communicatieservice

Verenigde Staten

 

Gebruik van cookies, tracking services en web beacons

Wij gebruiken cookies, tracking codes en web beacons om de volgende redenen:

 • Het recht informatie te ontvangen over de gegevens die verwerkt worden en een kopie van de verwerkte gegevens,
 • Het recht rectificatie te eisen van onnauwkeurige gegevens of de aanvulling van onvolledige gegevens,
 • Het recht verwijdering te eisen van persoonsgegevens en, in de gevallen waarin de persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn, de informatie door te geven aan andere beheerders over het verzoek tot verwijdering,
 • Het recht beperking van de gegevensverwerking te eisen,
 • Het recht om de persoonsgegevens over het gegevenssubject te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en door machines te lezen indeling en het transport van deze gegevens naar een andere beheerder te verzoeken,
 • Het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking om deze te stoppen,
 • Het recht op ieder gewenst moment een gegeven toestemming in te trekken om gegevensverwerking die gebaseerd is op uw toestemming, te stoppen. Het intrekken is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die gebaseerd is op de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u vindt dat de gegevensverwerking een overtreding is van de AVG.
 • Google Analytics en Google Advertising services (remarketing met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics en Interest Reporting) om het gebruik van de website te monitoren, voor een sociaal-demografische en belangenanalyse van onze bezoekers, en om gerichte advertering te bieden via het Google Display Network. Gegevens verzameld via onze Google Analytics zijn anoniem (inclusief anonimisering van IP-adres) en geaggregeerd. Zie “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites van onze partners gebruikt” voor nadere informatie en aanwijzingen voor opt-out. U kunt ook opt-out door middel van de Opt-out Browser Plugin van Google.

U kunt cookies uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser. Ga naar onze Cookieverklaring voor nadere informatie over alle cookies die door onze website worden gebruikt of om uw toestemming te bekijken, wijzigen of in te trekken.

Neem in al deze gevallen contact op met ons AVG-comité door middel van de juiste contactinformatie die vermeld is onder de paragraaf Ons AVG-comité hieronder.

Ten slotte hebt u, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar u woonachtig bent of waar de beweerde overtreding heeft plaatsgevonden, het recht een klacht in te dienen bij een lokale gegevensbeschermingstoezichthouder.

Wijzigingen en updates

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn deze gegevensbeschermings- en privacyverklaring bij te werken. We behouden daarom het recht deze inhoud op ieder gewenst moment te wijzigen. We publiceren die bijgewerkte versie van de gegevensbeschermings- en privacyverklaring op onze website.  Als deze wijzigingen aanzienlijk zijn, sturen we u een e-mail met de nieuwe gegevens. Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, vragen we uw toestemming voor het maken van deze wijzigingen.

 

Ons AVG-comité

Uw land

Ons e-mailadres

Oostenrijk

[email protected]

Bulgarije

[email protected]

Duitsland

[email protected]

Spanje
Portugal

[email protected]

Frankrijk

[email protected]

Kroatië

[email protected]

Hongarije

[email protected]

Italië
Vaticaanstad
San Marino
Griekenland

[email protected]

Polen

[email protected]

Roemenië

[email protected]

Denemarken  [email protected]

Finland

 [email protected]
Noorwegen  [email protected]
Zweden  [email protected]
België  [email protected]
Nederland  [email protected]

Luxemburg

[email protected]

Slovenië

[email protected]

Verenigd Koninkrijk
Ierland

[email protected]