Hoe kan ik de netwerkinstellingen van de camera configureren?

Om uw netwerkinstellingen te configureren:

DHCP:

Indien uw camera is aangesloten op uw router, selecteert u DHCP. Indien u niet zeker weet welke verbinding u hebt, probeert u DHCP te selecteren.

PPPoE-instellingen:

Indien uw camera rechtstreeks is aangesloten op een DSL modem, of indien u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren voor uw internetverbinding, selecteert u PPPoE, voer vervolgens de gebruikersnaam en wachtwoord in voor uw PPPoE account. U kunt deze informatie verkrijgen van uw Internet service provider (ISP).

Statische IP-klant:

Indien u specifieke IP-adresinstellingen gekregen hebt van uw netwerkbeheerder of Internet service provider, selecteert u statisch IP.

IP-adres: Het vaste Subnetmasker van het IP-adres: De standaardwaarde is ""255.255.255.0."" Dit wordt gebruikt om te bepalen of de bestemming hetzelfde subnet is. Het wordt aanbevolen dat u een statisch lokaal IP-adres voor uw camera instelt.

Standaardgateway: De gateway die gebruikt wordt voor het doorsturen van frames naar bestemmingen in een ander subnet. Ongeldige gateway-instellingen kunnen voor storingen in de transmissies naar een ander subnet zorgen.

Primaire DNS: Primaire domeinnaamserver die namen vertaalt naar IP-adressen.

Secundaire DNS: Secundaire domeinnaamserver voor het maken van een back-up van de primaire DNS.

Poortinstellingen:

U kunt een tweede HTTP-poort configureren waarmee u een verbinding kunt maken met de camera via een standaard webbrowser. De poort kan op een ander nummer ingesteld worden dan de standaard TCP-poorten 80. Er dient een overeenkomstige poort geopend worden op de router. Indien de poort bijvoorbeeld gewijzigd is in 1010, dienen gebruikers http://192.168.0.100:1010 te typen in de plaats van alleen ""http://192.168.0.100"".

UPnP-instellingen:

Het activeren van deze instellingen voor het configureren van uw camera als een UPnP-toestel in het netwerk.

Rank: 1.5