FAQ

 • De ce nu pot să realizez conectarea la routerul wireless? Read Answer
 • Unde pot găsi aplicaţia mydlink™ Home? Read Answer
 • Cu ce aplicaţie funcţionează produsul DSP-W215? Read Answer
 • De ce nu se aprinde LED-ul de alimentare/stare atunci când conectez dispozitivul DCH-S150? Read Answer
 • How to setup the DSP-W215 Read Answer
 • Cum pot reseta dispozitivul DCH-S150? Read Answer
 • Cu ce aplicaţi funcţionează dispozitivul DCH-S150? Read Answer
 • What app does the DCS-935L work with? Read Answer
 • Cum reinitializez dispizitivul Musik Everywhere la setǎrile implicite din fabricǎ? Read Answer
 • How does the Camera work while I am away from home? Read Answer
 • Why can’t I connect to my wireless router? Read Answer
 • How do I add my DCH-Z510 to my mydlink account? Read Answer
 • How do I setup my DCS-935L on my Android device? Read Answer
 • How to setup the DCS-935L Read Answer
 • What can I do if I forget my camera password? Read Answer
 • What app does the DCS-5010L work with? Read Answer
 • Why does the LED not light up? Read Answer
 • How do I add my DCH-S220 in my mydlink account? Read Answer
 • How do I add my DCH-S160 in my mydlink account? Read Answer
 • How do I setup the DCH-S150 Read Answer
 • How to configure motion detection in DCS-935L using an Android device Read Answer
 • How to manually add DCH-Z120 to mydlink account Read Answer
 • How do I configure sound detection on my DCS-935L using my Android device? Read Answer
 • Cum conectez un pc sau alt dispozitiv la dispozitivul Music Everywhere dacǎ am uitat numele retelei mele Wi-Fi (SSID) sau parola Wi-Fi? Read Answer
 • Cum funcţionează produsul DSP-W215 atunci când nu sunt acasă? Read Answer
 • De ce LED-ul Power/Status (Alimentare/Stare) nu se aprinde atunci când introduc produsul DSP-W215 în priză? Read Answer
 • Cum pot reseta dispozitivul DSP-W215? Read Answer
 • Cum funcţionează senzorul de detectare a mişcării atunci când nu sunt acasă? Read Answer