Hvorfor kan jeg ikke koble til min trådløse ruter?

Hvis du har problemer med å koble til den trådløse ruteren, kan du prøve å koble DSP-W215 til et sted som er nærmere din ruter. Etter at systemstatus LED-en lyser stabilt grønt, kan du koble fra Smartpluggen og flytte den til ønsket plassering.

Rank: 1.5