Hvordan nullstiller jeg DSP-W215?

Når du nullstiller DSP-W215, vil den endre innstillingene tilbake til fabrikksinnstillingene. For å nullstille enheten til fabrikksinnstillingene, trykker og holder du på RESET-knappen i ca 10 sekunder til status-LED-en lyser rødt.

Rank: 1.5