Hvorfor er ikke Strøm/status-LED-en på når jeg kobler til min DCH-S150?

Hvis strøm-LED-en ikke er slått på:

  • kontroller at stikkontakten du bruker, fungerer som den skal. prøv å sette inn en annen enhet for å se om det fungerer.
  • pass på at hvis uttaket er styrt av en lysbryter, at den er det i PÅ-stilling.
  • prøv en annen stikkontakt for å se om bevegelsessensoren fungerer der.
Rank: 1.5