Hvorfor kan jeg ikke koble til min trådløse ruter?

Hvis du har problemer med å koble til den trådløse ruteren, kan du prøve å koble DCH-S150 til et sted som er nærmere din ruter. Etter at Strøm/status-LED-en lyser grønt, kan du koble fra bevegelsessensoren og flytte den til ønsket plassering.

Rank: 1.5