Hvordan nullstiller jeg DCH-S150?

Når du nullstiller DCH-S150, vil det endre innstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene. For å nullstille enheten finner du Nullstill-knappen på siden av enheten. Mens enheten er koblet til, trykk og hold Nullstill-knappen til status-LED-en lyser rødt (omtrent 10 sekunder).

Rank: 1.5