Garantie-informatie

De garantieperiode zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel vervangt de garantieperiode die wordt genoemd in de handleiding voor de betreffende producten.

Gedurende de garantie-periode zal D-Link uw produkt vervangen voor hetzelfde produkt, of een gelijkwaardig produkt.Het vervangende produkt is gedekt door de resterende garantie-periode van het oorspronkelijke produkt. Het vervangende produkt kan bestaan uit een equivalent hiervan of een zogenaamd refurbished produkt.Het produkt dat wordt vervangen wordt eigendom van D-Link.

De garantie dekt geen gevallen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik,ongelukken,natuurlijk geweld of het niet navolgen van de gebruiksinstructies en advies gegeven door D-Link.

De garantie is alleen geldig indien een orginele aankoopbon is verstrekt door een geautoriseerde reseller.

Verstrekte informatie moet tenminste de: plaats van aankoop,datum van aankoop,en typenummer van het produkt bevatten.D-Link behoudt zich het recht voor om de garantie te weigeren indien deze informatie is verwijderd,aangepast of ontbreekt sinds het produkt voor de eerste keer is aangekocht bij de reseller.

Producttype

Productgarantieperiode

Smart Switches 
(inclusief ingebouwde ventilatoren en voedingen)

Beperkte levenslange garantie. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of zijn opvolger) de verkoop van het product in Europa stopzet. U moet uw product registreren om de beperkte levenslange garantie te krijgen (zie onderstaand).

Beheerde switches 
(inclusief ingebouwde ventilatoren en voedingen maar exclusief modules en externe voedingen) 

Beperkte levenslange garantie. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of zijn opvolger) de verkoop van het product in Europa stopzet. U moet uw product registreren om de beperkte levenslange garantie te krijgen (zie onderstaand).

Modulaire switches*
(inclusief lijnkaarten maar exclusief ventilatoren en voedingen)
* Geldt voor DXS-3600 Serie en DXS-3400 Serie

 

Beperkte levenslange garantie. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of zijn opvolger) de verkoop van het product in Europa stopzet. U moet uw product registreren om de beperkte levenslange garantie te krijgen (zie onderstaand).

 

Draadloze producten voor bedrijven en gecentraliseerde servicerouters ** (zonder externe stroomvoeding)
** Met uitzondering van SoHo toegangspunten.  Voor meer informatie verwijst u naar www.dlink.com of de documenten die bij het product werden meegeleverd

 

Beperkte levenslange garantie. Dit betekent dat de garantie pas vijf jaar nadat D-Link (of zijn opvolger) de verkoop van het product in Europa stopzet. U moet uw product registreren om de beperkte levenslange garantie te krijgen (zie onderstaand).

Alle overige producten (inclusief alle modules, ontvangapparaten, externe voedingen, ventilatoren en accessoires)

Twee (2) jaar behalve wanneer de eigen documenten bij het product een langere periode aangeven. Beperkte levenslange garantie is niet verkrijgbaar voor de volgende producttypes.

Industriële M2M LTE producten en DIS-H industriële stroomvoorzieningen

Drie (3) jaar behalve wanneer de eigen documenten bij het product een langere periode aangeven. Beperkte levenslange garantie is niet verkrijgbaar voor de volgende producttypes.


Opmerking:

  • Limited Lifetime Warranty voor alle producten zoals vermeld in de bovenstaande tabel is beschikbaar voor producten die na 1 juli 2009 aangekocht zijn
  • REGISTREREN VOOR LIMITED LIFETIME WARRANTY: Om voor de Limited Lifetime Warranty in aanmerking te komen, moet u alle in aanmerking komende producten binnen dertig (30) dagen na aankoop registreren bij D-Link Europe. De registratie verloopt via ons zelfbedieningsportal.
  • Download de Garantie-informatie en AEEA (pdf) voor volledige garantie-informatie (PDF).
    Beperkte productgarantie v.29
    Beperkte productgarantie v.30
  • For D-Link's End-Of-Life Policy click here.