Díjalapú D-Link Assist Service (DAS) Szolgáltatások

Végfelhasználói Feltételei

A következő időponttól: 2019. március 7.


Tartalom

 1. Bevezetés
 2. A szolgáltatások tárgya
 3. Szolgáltatási feltételek
 4. Változtatások
 5. Kivételek
 6. A végfelhasználó együttműködési kötelezettsége
 7. Szerződésen kívüli szolgáltatások
 8. A szerződés tartama
 9. A DAS-szolgáltatás működése
 10. A DAS-szolgáltatás működése
 11. Szellemi tulajdon és titoktartás
 12. Elválaszthatóság
 13. Elválaszthatóság
 14. Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

1.1 A D-Link Assist gyors válaszidejű támogatási szolgáltatásokra (a „DAS-szolgáltatások”) az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak. A DAS-szolgáltatásokat olyan D-Link termékekhez lehet igénybe venni, (a) amelyeket hivatalos európai D-Link viszonteladóktól vásároltak; (b) amelyek érvényes D-Link gyári számmal rendelkeznek; illetve (c) amelyeknek megvan az érvényes nyugtája vagy vásárlási igazolása (egy „D-Link Termék”).

1.2 A DAS-szolgáltatásokat a hivatalos európai D-Link viszonteladó és forgalmazó partnerektől lehet megvásárolni. A DAS-szolgáltatások gyors válaszidejű technikai támogatást biztosítanak a végfelhasználók számára, ami lehetővé teszi a DAS-szolgáltatások feltételei alá tartozó D-Link Termékek folyamatos üzemeltetését. A végfelhasználók által vásárolt DAS-szolgáltatásokra ezek a Feltételek vonatkoznak, amelyeket a végfelhasználók a DAS-szolgáltatások megrendelésével kötelezőként fogadnak el magukra nézve.

1.3 A dokumentum különböző helyein a „D-Link” megnevezés utalhat a D-Link (Europe) Limited társaságra – First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, England, HA4 6QE (cégjegyzékszáma: 03062020), adószáma: GB 662 8807 06 –, bármely leányvállalatra és/vagy a D-Link (Europe) Limited bármely szerződéses viszonteladó partnerére.

1.4 A D-Link fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor a saját belátása szerint megváltoztassa. A változtatások akkor válnak hatályossá, amikor az adott változtatást a D-Link a www.eu.dlink.com weboldalán közzéteszi, vagy a változtatást tartalmazó e-mailt kézhez veszik. Amennyiben Ön már megvásárolta a DAS-szolgáltatásokat, a vásárlás időpontjában érvényes feltételeket kell alkalmazni. A vonatkozó feltételekről Önnek nyilvántartást kell vezetnie. 

2. A szolgáltatások tárgya

2.1 A DAS-szolgáltatások célja az, hogy a D-Link az általa meghatározott módszer segítségével egy előre meghatározott határidőn belül helyreállítsa a hibás D-Link Termékek szolgáltatásait. Megvalósítható ez termékcserével, adott esetben pedig úgy, hogy biztosítják a végfelhasználó hálózatában található, érintett D-Link Termék távoli elérhetőségét a firmware frissítése céljából. A DAS-szolgáltatások nem tartalmazzák a végfelhasználó konfigurációinak újratelepítését.

2.2 A DAS-szolgáltatásokat csomagokban lehet igénybe venni (a „DAS Szolgáltatási Csomag). A DAS Szolgáltatási Csomagokban szereplő DAS-szolgáltatások az alábbiak szerint változnak: 

2.2.1. A megvásárolt konkrét DAS Szolgáltatási Csomagban feltüntetett válaszadási határidő; illetve

2.2.2. A DAS Szolgáltatási Csomaggal együtt kiadott szolgáltatási szerződés (a „DAS Szolgáltatási Szerződés”) hatálya alá tartozó D-Link Termékek.

2.3 A DAS-szolgáltatások kizárólag Európában felhasznált D-Link Termékekre érvényesek (a DAS-szolgáltatások körébe tartozó európai országok felsorolását lásd a 2.12 bekezdésben). A D-Linknél regisztrálni kell ezeket a D-Link Termékeket, amelyeket a D-Link felsorol az általa kiállított DAS Szolgáltatási Szerződésben.

2.4 A DAS-szolgáltatások a D-Link Termékek műszaki hibájától függően a D-Link Ügyfélszolgálat belátása szerint bármelyik szolgáltatást tartalmazhatják a következők közül: távdiagnosztika, hibaelhárítás, ajánlott firmware frissítés vagy rendelkezés a termék cseréjéről a szolgáltatási szerződésben szereplő valamely termékre.

2.5 A végfelhasználók a DAS-szolgáltatásokat olyan engedélyezett D-Link Termékhez vehetik igénybe, amelyről megállapítják, hogy (a D-Link Visszáru-engedélyezési (RMA) Csereszabályzat meghatározása szerint) „selejtként érkezett”. A D-Link nem garantálja azonban, hogy a selejtként érkezett D-Link Terméket új D-Link Termékre cseréli, hanem ehelyett a selejtként érkezett D-Link Termékeket a DAS-szolgáltatásoknak megfelelően felújított D-Link Termékre is cserélheti.

2.6 Attól az időponttól számítva, hogy a visszaigazolást és a DAS Szolgáltatási Szerződést megküldte a végfelhasználónak, valamint az előző 2.3 bekezdésben szereplő korlátozások keretei között a D-Linknek két (2) munkanapra van szüksége ahhoz, hogy a DAS-szolgáltatások rendszerében véglegesen regisztrálja és beállítsa a végfelhasználót. A végfelhasználó csak ettől az időponttól kezdve veheti igénybe a DAS-szolgáltatásokat, illetve tarthat igényt a DAS-szolgáltatások között szereplő bármilyen támogatásra és/vagy szolgáltatásra.

2.7 A végfelhasználóknak a DAS-szolgáltatásokra vonatkozó minden igényüket központilag kell rögzíteniük a D-Link webes Önkiszolgáló Ügyfélportálján keresztül vagy a D-Link Ügyfélszolgálat megkeresésével abban a régióban, ahol a D-Link Terméket telepítették.

2.8 A DAS-szolgáltatásokat a hét öt (5) napján kilenc (9) órán keresztül lehet igénybe venni az alábbi 2.9 bekezdésben meghatározott négy (4) órás szolgáltatás-válaszadási idő mellett. A D-Link a hibás D-Link Termékek cseréit a D-Link Ügyfélszolgálattól kapott rögzített hívásjelentések szerint adja fel, illetve szállítja le. Ez a szállítási szolgáltatás hétfőtől péntekig rendes munkaidőben 08:00 és 17:00 óra között vehető igénybe (a hivatalos ünnepnapok kivételével).

2.9 A négy órás támogatási válaszidőt tartalmazó DAS Szolgáltatási Csomaggal rendelkező végfelhasználók arra számíthatnak, hogy a D-Link Termék hibabejelentésének időpontjától számítva az előző 2.8 bekezdésben megállapított határidőn belül életbe lépnek a következő folyamatok:

2.9.1. A D-Link gondoskodik arról, hogy az Ügyfélszolgálaton keresztül beazonosítsa a hibát, és a legjobb megoldást adja. A D-Link Ügyfélszolgálatnak a végfelhasználó telephelyén technikai kérdésekben illetékes személlyel kell beszélnie. Miután a D-Link Önkiszolgáló Ügyfélportálon keresztül felkérést kapott, és a végfelhasználó telephelyén egy technikai kérdésekben illetékes személlyel is kapcsolatba lépett, a D-Link Ügyfélszolgálat arra törekszik, hogy egy órán belül befejezze a hiba azonosítását.

2.9.2. A négy órás válaszadási idő megkezdettnek tekintendő, amint a D-Link Ügyfélszolgálat megállapította a hibát, vagy – ha az korábban van – egy órával azután, hogy a végfelhasználó a D-Link Önkiszolgáló Ügyfélportálján keresztül először bejelentette a hibát.

2.9.3. Ha csere szükséges, a végfelhasználó által a szolgáltatás aktiválásakor megjelölt helyre feladják a csereterméket. Ha megállapítást nyer, hogy a hiba oka a firmware-ben keresendő, a frissített firmware átadása úgy történik, hogy letölthető a D-Link FTP-kiszolgálójáról, vagy e-mailben megküldik arra az e-mail címre, amelyet a végfelhasználó a regisztráció időpontjában megjelölt.

2.10 Ha egy DAS Szolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó D-Link Termék meghibásodik, és a hiba távoli javítása nem lehetséges, azonnal intézkedés történik, hogy a csereberendezést a DAS-szolgáltatás igénylése után a szerződésben megállapított válaszadási időn belül feladják a végfelhasználó által a szolgáltatás aktiválásakor megjelölt helyre.

2.11 A végfelhasználók a D-Link Termékek normál garanciális időszakának hároméves meghosszabbítását is kifizethetik a DAS-szolgáltatásokon keresztül. A D-Link Termékek normál garanciális időszakának meghosszabbítása nem tartalmazza az előzőekben ismertetett támogatási fedezetet.

2.12 A D-Link nem felelős a végfelhasználókkal szemben a DAS Szolgáltatási Szerződés értelmében fennálló kötelezettségeiben keletkező semmilyen hibáért vagy késedelemért, ha olyan körülmények miatt keletkezik, amelyek befolyásolása nem várható el tőle (ezek közé tartozik az elemi csapás; robbanás; árvíz; szélvihar; tűzvész vagy baleset; háború vagy háborús veszély; szabotázs; felkelés; polgári zavargás vagy rekvirálás; valamely kormányzat, parlament vagy helyi hatóság részéről bármilyen jellegű cselekmény, korlátozás, rendelkezés, rendelet, tiltás vagy intézkedés; import- vagy exportrendelkezés vagy embargó, sztrájk, kizárás vagy egyéb ipari fellépés vagy szakmai vita [függetlenül attól, hogy a D-Link vagy egy harmadik fél dolgozóit érinti], alapanyagok, munkaerő, üzemanyag, alkatrészek vagy gépek beszerzési nehézségei vagy a gépek leállása vagy az internet vagy bármely hálózat, távközlési szolgáltatás, áramellátás vagy infrastruktúra, illetve ezek szolgáltatóinak fennakadása vagy hibája). Ilyen körülmények között a D-Link kérheti a DAS-szolgáltatások határidőinek megfelelő meghosszabbítását, illetve egy elfogadható újrakezdési időszakot. A D-Link azonnal írásban tájékoztatja a végfelhasználót a felfüggesztés várható hosszáról, a szolgáltatást gátló esemény végét követően pedig a helyreállítás tervezett menetéről.

2.13 A DAS csak Európában vehető igénybe, és a következő országokra korlátozódik: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, illetve Vatikán. Előfordulhat, hogy a DAS-szolgáltatásokat nem lehet igénybe venni ezen országok bizonyos területein, például szigeteken, távoli hegyvidéki térségekben, illetve minden olyan régióban, területen vagy épületben, amelyet általában nehéz megközelíteni (további tájékoztatásért lásd www.dlink.com/support, vagy hívja a D-Link helyi irodáját). A DAS-szolgáltatások megvásárlása előtt a végfelhasználónak meg kell állapítania, hogy a D-Link tudja-e teljesíteni a szolgáltatást az adott területen vagy régióban.

3. Szolgáltatási feltételek

3.1 A végfelhasználó és a D-Link közötti szerződéses jogviszony alapját a következő dokumentumok képezik:

3.1.1. A jelen Feltételek; és

3.1.2. A DAS Szolgáltatási Csomag aktiválásakor a D-Link által elektronikusan kiadott DAS Szolgáltatási Szerződés, amely gyári számokkal és helyszínekkel együtt pontosan felsorolja, hogy a megvásárolt DAS Szolgáltatási Csomag alapján a D-Linknek mely berendezéseket kell szervizelnie.

3.2 Ha a D-Link Termékeket a D-Link helyett más forrásból szerzik be, az adott vásárlás külön megállapodást képez a két szerződő fél között, aminek semmilyen hatása nincs ezekre a Feltételekre.

3.3 A DAS-szolgáltatásokat csak regisztrált D-Link Termékekre lehet nyújtani a végfelhasználó regisztrációs dokumentumaiban feltüntetett helyszínen, kivéve a jelen Feltételek 4. bekezdésében ismertetett körülményeket.

3.4 A DAS Szolgáltatási Csomagokat a vásárlástól számított hatvan (60) napon belül aktiválni kell, különben a szolgáltatási csomag lejár, és érvényét veszti. A DAS Szolgáltatási Csomagokat csak a legutolsó kilencven (90) napon belül megvásárolt D-Link Termékekhez lehet aktiválni. A D-Link Termékek regisztrációját és a DAS Szolgáltatási Csomagok aktiválását a D-Link Önkiszolgáló Ügyfélportálon keresztül kell elvégezni.

3.5 Három (3) vagy öt (5) évre szóló DAS Szolgáltatási Csomagokat lehet vásárolni. A három (3) éves DAS Szolgáltatási Csomagokat az alábbi 3.6 bekezdés szerint újabb három (3) évre meg lehet hosszabbítani. Egy-egy DAS Szolgáltatási Csomag maximális időtartama a hozzátartozó megvásárolt D-Link Termék(ek) számlázási dátumától számított hat (6) év.

3.6 Egy három (3) éves DAS Szolgáltatási Csomagot az aktuális csomag időtartamának vége előtt három (3) hónappal kezdődő és az első DAS Szolgáltatási Csomag időtartamának lejárata utáni első hónappal végződő időszak alatt lehet meghosszabbítani. Feltételezhető, hogy a végfelhasználó nem kívánja meghosszabbítani a DAS Szolgáltatási szerződést, ha ezalatt az időszak alatt a Végfelhasználó nem hosszabbítja meg a csomagot.

4. Változtatások

4.1 Az elektronikus DAS Szolgáltatási szerződés (amely a 3.1.2 bekezdés szerint a jelen Feltételek részét képezi) meghatározza, hogy a D-Link mely D-Link hardverre, szoftverre és vonatkozó helyszínekre nyújtja a DAS-szolgáltatásokat.

4.2 Ha a végfelhasználó a DAS Szolgáltatási szerződésben felsorolt berendezéseket egy másik helyszínen szeretné működtetni, köteles arról írásban előre, legalább harminc (30) munkanapos bejelentéssel tájékoztatni a D-Linket. A változásra vonatkozó bejelentés azonban nem tekinthető a D-Link részéről elfogadottnak, amíg azt a D-Link írásban vissza nem igazolja a végfelhasználónak. E pont vonatkozásában az írásbeli kommunikációba beletartozik az e-mail, a postán vagy a futárral kézbesített levél.

4.3 A végfelhasználó viseli a helyszínváltoztatással kapcsolatos összes kiadást és utólagos költséget.

4.4 Ami a végfelhasználó által közölt helyszínváltoztatást illeti, a D-Link megszüntetheti a DAS Szolgáltatási Szerződést, ha az eszköz vagy a szoftver új helyszíne a DAS-szolgáltatások garantált válaszadási idején belül elérhetetlen.

4.5 Ha a végfelhasználó vállalkozásának vagy tevékenységének felvásárlásán vagy törvényes megvásárlásán vagy átvételén kívül a DAS Szolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó termékek tulajdonjogában változás történik, a DAS Szolgáltatási Szerződés azonnal semmissé és érvénytelenné válik. 

5. Kivételek

5.1 A DAS-szolgáltatások alól kivételt képeznek a következők:

5.1.1. Aktivált DAS Szolgáltatási Csomaghoz nem regisztrált D-Link Termékek;

5.1.2. Helytelen üzemeltetésből vagy egyéb nem megfelelő kezelésből keletkező hibák vagy károk megszüntetésére irányuló intézkedések;

5.1.3. DAS Szolgáltatási Szerződés hatálya alá nem tartozó telepített berendezések által okozott hibák elemzése és javítása;

5.1.4. A D-Link által nem engedélyezett személyek által elvégzett szakszerűtlen javítások miatt keletkező hibák vagy a végfelhasználó informatikai/távközlési létesítményében bárki által okozott károk. Különösen igaz ez a hardver/szoftver módosításaira és változtatásaira, a javítási kísérletekre, illetve a szakszerűtlen takarításra;

5.1.5. Külső tényezők, például áramszünetet követő helytelen újraindítás miatt keletkező károk és/vagy hibák vagy szándékos vagyonkárosítás;

5.1.6. Rendkívüli fizikai, kémiai, elektromos vagy hőterhelés miatt keletkező károk és/vagy hibák;

5.1.7. A DAS Szolgáltatási Szerződésben nem szereplő telepítésekből, eszközökből vagy tartozékokból fakadó hatások miatt keletkező károk és/vagy hibák;

5.1.8. Olyan D-Link Termékek szervizelése, amelyek helyszínét a D-Link előzetes értesítése nélkül, illetve a helyszínváltoztatás D-Link által történő írásbeli elfogadása nélkül megváltoztatták (lásd a jelen Feltételek 4. bekezdése);

5.1.9. Bővítőhelyek, tartozékok, kiegészítők és/vagy berendezések, illetve kellékanyagok (pl. akkumulátorok, adathordozók stb.) beszerelése és eltávolítása; 

5.1.10. A végfelhasználó saját konfigurációinak újratelepítése;

5.1.11. A végfelhasználó elveszett adatainak visszanyerése vagy helyreállítása. A végfelhasználó felelőssége gondoskodni arról, hogy a DAS-szolgáltatás keretében történő beavatkozás előtt a végfelhasználó adatait biztonságba helyezze, és biztonsági másolatot készítsen róluk;

5.1.12. A D-Link Terméknek a DAS Szolgáltatási Csomag megvásárlása előtt felmerülő hibái;

5.1.13. A DAS Szolgáltatási szerződés kezdete előtt több mint kilencven (90) nappal vásárolt D-Link Termékek; illetve

5.1.14. A vásárlást követően több mint hatvan (60) nappal aktivált DAS Szolgáltatási Csomagok;

5.1.15. Ha a D-Link cseréje alatt vagy után megállapítják, hogy a hibát a fent említett problémák valamelyike okozta, a végfelhasználó köteles a D-Linknek az általános tarifa szerint megfelelő díjat, idő- és anyagköltséget fizetni, akkor is, ha a D-Link nem végzi el a munkát.

6. A végfelhasználó együttműködési kötelezettsége

6.1 A végfelhasználó vállalja, hogy hozzájárulását adja a megvásárolt D-Link Termék(ek)re vonatkozóan a D-Linktől érkező üzenetek fogadásához többek között elektronikus, nyomtatott és egyéb üzenetközlési módszerrel.  A végfelhasználónak jogában áll az általa kapott üzeneteket lemondani vagy testre szabni, ezzel azonban elfogadja, hogy ennek eredményeként a DAS Szolgáltatási Szerződés körébe tartozó bizonyos szolgáltatási szintek elveszhetnek vagy súlyosan csorbulhatnak.  

6.2 A végfelhasználó a D-Link kérésére a DAS-szolgáltatások akár szolgáltatáskéréssel, akár egyebekkel kapcsolatos támogatási hívásaihoz kapcsolattartóként kijelöl egy felelős személyt.

6.3 A DAS-szolgáltatások hatálya alá tartozó D-Link Termékek felhasználásához és üzemeltetéséhez a végfelhasználó megfelelően képzett dolgozókat jelöl ki.

6.4 A végfelhasználó megtesz minden szükséges és elvárható intézkedést annak érdekében, hogy megkönnyítse a D-Link Termékekkel kapcsolatos hibák és azok okának felderítését. A végfelhasználó a DAS Szolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó minden hibáról azonnal vagy az adott hiba felfedezését követően amint lehet, értesíti a D-Linket. A végfelhasználó a D-Link rendelkezésére bocsátja a részletes hibaleírást, és együttműködik a D-Link minden további tájékoztatáskérésében, hogy teljes körű tájékoztatást kaphasson.

6.5 Ha az érintett D-Link Termékekkel kapcsolatos DAS-szolgáltatások teljesítéséhez a D-Link részéről távdiagnosztika válik szükségessé, a végfelhasználó a saját költségén biztosítja az adott diagnosztikához szükséges személyzetet, technikai és szervezési előfeltételeket.

6.6 Ha egy D-Link csereterméken egy másik firmware telepítését kell elvégezni, az adott szoftver átadása a D-Link FTP-kiszolgálóján/weboldalán vagy e-mailben történik arra az e-mail címre, amelyet a végfelhasználó a regisztráció időpontjában megjelölt. A végfelhasználó biztosítja az adott szoftver fogadásához és a D-Link Termékekre történő azonnali feltelepítéséhez szükséges személyzetet, technikai és szervezeti előfeltételeket. 

6.7 A végfelhasználó a legjobb tudása és képessége szerint elvégzi az érintett D-Link Termékek működési tesztjét, mielőtt szolgáltatáskéréssel és bejelentéssel fordul a D-Linkhez. A D-Link fenntartja a jogot, hogy ha a cseretermék leszállítása után a végfelhasználó által visszaküldött termék működési tesztje azt mutatja, hogy a termék a D-Link általános specifikációja szerint működik, a nyújtott csereszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeket dokumentálja, és kiszámlázza ezeket a költségeket a végfelhasználónak.

6.8 A DAS Szolgáltatási Szerződés alapján szállított cseredarabok új vagy teljesítményükben az újjal egyenértékű felújított D-Link Termékek. A lecserélt alkatrészek vagy D-Link Termékek a D-Link tulajdonát képezik a csereponttól, és vissza kell küldeni őket a D-Linkhez vagy a hivatalos szervizpartnerhez. A D-Link kiszámlázhatja a végfelhasználónak az előírás szerint nem visszaküldött lecserélt alkatrészek vagy D-Link Termékek listaárát.

7. Szerződésen kívüli szolgáltatások

7.1 A DAS Szolgáltatási Szerződés körébe nem tartozó szolgáltatásnyújtás, illetve minden további munkaerő-, utazási, szállás- és anyagköltség a DAS Szolgáltatási Csomag vételárán felül külön kerül kiszámlázásra az adott időpontban érvényes díjtételek szerint.

7.2 Ha a D-Link azért kénytelen visszatérni a végfelhasználó helyszínére, mert a végfelhasználó részéről szükséges dolgozók elérhetetlenek voltak, nem voltak hajlandók vagy képesek a DAS-szolgáltatásokat a Feltételek 6. bekezdésében ismertetettek szerint igénybe venni, a D-Link vagy a hivatalos szervizpartner a DAS Szolgáltatási Csomag vételárán felül minden felmerülő további költséget külön kiszámláz az adott időpontban érvényes ügyintézési és futárdíjtételek szerint.

8. A szerződés tartama

8.1 A végfelhasználók DAS Szolgáltatási Csomagjának időtartamára ezek a Feltételek érvényesek (a 3.5 és 3.6 bekezdésben foglaltak szerint).

8.2 A másik félhez intézett harminc (30) munkanapos írásbeli felmondással bármelyik fél megszüntetheti a DAS Szolgáltatási Szerződést, ha:

8.2.1. a másik súlyosan megszegi e Feltételek bármely kitételét, és a szerződésszegés nem orvosolható;

8.2.2. a másik súlyosan megszegi a Feltételek bármely kitételét (amibe a végfelhasználó esetében beletartozik az is, ha bármely kiszámlázott, szabályosan esedékes és megillető összeget nem fizet meg), és a szerződésszegés orvosolható, de azt a vonatkozó írásbeli felszólítást követő 30 napon belül sem teszi meg;

8.2.3. a másik fizetésképtelenné válik; egyezséget köt a hitelezőivel; a vállalkozásának vagy teljes vagyonának vagy annak egy jelentős részének élére felszámolót vagy vagyonkezelőt neveznek ki, vagy vagyonkezelésre, csődgondnokságra, felszámolásra, végelszámolásra vagy egyéb hasonló eljárásra vonatkozó végzést állítanak ki, vagy érvényes határozatot fogadnak el; vagy a teljes vagyonára vagy annak egy jelentős részére foglalást, végrehajtást vagy egyéb eljárást állapítanak meg vagy érvényesítenek (aminek a feloldására, kifizetésére, visszavonására vagy megszüntetetésére 28 napon belül nem kerül sor), vagy olyan eljárás alá kerül, amely bármely érintett joghatóságban a fent említettek közül bármelyikkel egyenértékű vagy lényegében ahhoz hasonló; vagy megszünteti a kereskedelmi tevékenységét, vagy annak veszélye fennáll; vagy

8.2.4. a másik a jelen Feltételek 2.11 bekezdésének értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítésével legalább 60 napos késedelembe esik.

8.3 A D-Link a végfelhasználóhoz intézett harminc (30) munkanapos felmondással megszüntetheti a DAS Szolgáltatási Szerződést, ha a végfelhasználó tartósan vagy sorozatosan megszegi a jelen Feltételek értelmében fennálló bármely kötelezettségét (függetlenül attól, hogy ugyanazon kötelezettséget szegi-e meg, és az orvosolható-e vagy sem).

8.4 Ha a D-Link alapos okból megszünteti a DAS Szolgáltatási Szerződést, vagy, ha a végfelhasználó a megállapított minimum-időtartam lejárata előtt megszünteti a DAS Szolgáltatási Szerződést, a D-Link a DAS Szolgáltatási Csomag költségének egyetlen részét sem köteles visszatéríteni.

9. A DAS-szolgáltatás működése

9.1 Ha a végfelhasználó egy DAS Szolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó D-Link Termékben működési hibát talál, a problémát be kell jelentenie az illetékes D-Link Ügyfélszolgálatnál, vagy az ügyet rögzítenie kell a D-Link Önkiszolgáló Ügyfélportálon keresztül. Innentől kezdve a D-Link megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a jelen Feltételek szerint elhárítsa a hibát.

9.2 Ha egy D-Link hardverterméket cserélni kell, a D-Link Ügyfélszolgálat a hardverhiba felderítését követően feladja a csereterméket. A DAS Szolgáltatási Szerződésben meghatározott válaszadási idő (lásd előző 2.9 bekezdés) ettől az időponttól kezdve érvényes. A D-Link csereterméket leszállítják a DAS Szolgáltatási Szerződésben a végfelhasználó által megjelölt helyszínre. A D-Link szoftvertermék átadása úgy történik, hogy letölthetővé teszik a D-Link FTP-kiszolgálójáról, vagy e-mailben megküldik arra az e-mail címre, amelyet a végfelhasználó a regisztráció időpontjában megjelölt. A D-Link megpróbál kialakításában és működési paramétereiben hasonló D-Link Terméket biztosítani a végfelhasználónak. A D-Link fenntartja azonban a jogot, hogy alapvető műszaki paramétereit tekintve azonos készüléket biztosítson a végfelhasználónak akkor is, ha ez egy másik kategóriába vagy konstrukcióba tartozó termék biztosításával történik.

9.3 A cserekészülék DAS Szolgáltatási Szerződésben megjelölt végfelhasználói helyszínre történő feladásának költségét a D-Link fedezi.

9.4 A D-Link fenntartja a jogot továbbá, hogy a D-Link Termékek élettartamának (életciklusának) lejáratakor, illetve amíg a DAS Szolgáltatási Szerződés érvényben van, a működési minőségük tekintetében azonos D-Link cserekészülékeket és/vagy -szoftvereket szállítson vagy használjon fel.

10. Garancia és felelősség

10.1 A hardvercsere teljes folyamatát a megvásárolt DAS Szolgáltatási Szerződés feltételeinek megfelelően kell lebonyolítani. A jelen szolgáltatási szerződés alapján kicserélt D-Link Termékekre továbbra is az eredeti szolgáltatási idő vonatkozik, vagyis az új vagy felújított készülék cseréje nem hosszabbítja meg a szolgáltatási időszakot.

10.2 A D-Link nem köteles kicserélni a D-Link hardvert, ha a hiba oka az, hogy (a) a D-Link Terméket nem a D-Link által az eredeti vásárláskor mellékelt írásos utasításoknak megfelelően működtették vagy kezelték, (b) a végfelhasználó vagy egy harmadik fél, a végfelhasználó megbízásából vagy anélkül a D-Link előzetes jóváhagyása nélküli változtatásokat hajtott végre a D-Link Termékben, (c) a szolgáltatási szerződés alá tartozó készüléket egyéb készülékhez csatlakoztatták olyan interfészen keresztül, amely nem felel meg a specifikációnak, vagy nem felel meg a felhasználási vagy csatlakoztatási feltételeknek, (d) vagy harmadik fél olyan változtatásokat hajtott végre, amelyeket a D-Link ilyen értelemben nem engedélyezett.

10.3 A hiba előző 9.1 bekezdésben ismertetett bejelentésekor a D-Link a technikai személyzet bevonásával megkezdi a hibakeresési eljárást, és segítséget nyújt a végfelhasználónak a hibák megoldásában. A végfelhasználó követi az ajánlásokat annak érdekében, hogy csökkenjen a hasonló hibák ismételt elfordulásának valószínűsége, illetve minél kevésbé legyen szükség arra, hogy cserekészüléket küldjenek a végfelhasználónak.

10.4 A D-Link szoftverek cseréjének vagy telepítésének folyamatát a megvásárolt DAS Szolgáltatási Szerződés feltételeinek megfelelően kell lebonyolítani. A DAS Szolgáltatási Csomag alapján kicserélt szoftverekre továbbra is az ott megjelölt eredeti szolgáltatási időszak vonatkozik, vagyis az új szoftver cseréje nem hosszabbítja meg a szolgáltatási időszakot.

10.5 A D-Link nem köteles kijavítani a szoftverhibákat, ha azok okai a következők: (a) a végfelhasználó nem tett eleget a vonatkozó D-Link szoftverlicenc feltételeinek, (b) a D-Link előzetes jóváhagyása nélkül egyéb szoftverbe vagy hardverbe történő beépítés, (c) a végfelhasználó nem rendeltetésszerűen és/vagy a gyártó használati utasításainak megfelelően használta a szoftvert, (d) egy harmadik fél beavatkozása, amelyet a D-Link ilyen értelemben nem engedélyezett, (e) vagy a szoftverben végrehajtott olyan változtatások, amelyeket a D-Link nem hagyott jóvá.

10.6 Egyéb rendelkezések

10.6.1. A D-Link kijavítja a garanciális időszak alatt keletkező zavarokat vagy hibákat. Amennyiben a végfelhasználó maga módosítja a D-Link terméket, vagy egy harmadik felet kér fel arra, hogy módosítsa a D-Link Terméket, nem érvényes a garancia, ha nem zárható ki, hogy ilyen módosítások okozták a hibát.

10.6.2. A végfelhasználó saját karbantartása, változtatásai vagy a végfelhasználó dolgozói vagy a végfelhasználó által megbízott szolgáltató részéről történő felhasználói adatbevitel a garanciális igény és a szolgáltatási fedezet elvesztését eredményezi, ha a termék vagy ilyen cselekmények okozták a szoftver hibáját.

10.7 A D-Link és a képviselők minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a csereterméket a végfelhasználó helyiségébe leszállítva a megvásárolt DAS-szolgáltatás rendelkezései alapján teljesítsék a szolgáltatást. A jelen Feltételeknek nem képezi részét az, hogy a bármilyen okból történő meg nem jelenés a D-Linkkel vagy a képviselőkkel szemben bármilyen formában követelés támasztását alapozná meg. Ha a jelen Feltételek külön nem rendelkeznek róla, a D-Link Termékekre vagy a D-Link által a DAS Szolgáltatási Szerződés vagy e Feltételek alapján szállított vagy szolgáltatott egyéb dologra nem vonatkozik semmilyen hallgatólagos feltétel, garancia vagy egyéb feltétel, ideértve a kielégítő minőségre vagy bármilyen célú alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos feltételeket.

10.8 Az e Feltételekben foglaltak nem zárják ki, és nem korlátozzák a D-Link felelősségét: (a) a gondatlansággal okozott halál vagy személyi sérülés; (b) a csalárd megtévesztés vagy bármilyen egyéb csalárd cselekmény vagy mulasztás; (c) a D-Link Termékek tulajdonjoga tekintetében bármely törvényileg megállapított feltétel; (d) az 1987. évi fogyasztóvédelmi törvény I. része értelmében fennálló; vagy (e) jogszerűen nem kizárható vagy korlátozható bármilyen egyéb felelősség tekintetében.

10.9 A 10.7 bekezdésre figyelemmel a D-Link nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel a Vevővel szemben a törvényi kötelezettség szerződéses vagy szerződésen kívüli megszegéséért (ideértve a gondatlanságot) bármilyen: (a) nyereség elmaradása; (b) értékesítés, forgalom, bevétel vagy üzlet elmaradása; (c) vevő vagy szerződés elvesztése; (d) hírnév vagy üzleti vagy cégérték vesztése vagy csorbulása; (e) lehetőség elvesztése; (f) várt megtakarítás elmaradása; (g) irányítási vagy egyéb személyzeti idő elvesztése vagy pazarlása; vagy (h) a jelen Feltételek vagy valamely DAS Szolgáltatási Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő közvetett, különleges vagy következményes veszteség miatt, függetlenül attól, hogy az adott veszteség előrelátható volt-e, vagy a D-Linket tájékoztatták-e annak lehetőségéről.

10.10 A 10.9 bekezdésre figyelemmel a D-Link nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel a törvényi kötelezettség szerződéses vagy szerződésen kívüli megszegéséért (ideértve a gondatlanságot) bármilyen veszteség, kár, kiadás vagy kötelezettség miatt, amely az alábbiak eredményeként felmerül vagy keletkezik:

10.10.1. bármely D-Link Termék nem a rendeltetési célnak megfelelő felhasználása;

10.10.2. bármely D-Link Termék átalakítása, módosítása vagy javítása vagy nem a D-Link által szállított bármely más termékbe vagy anyagba történő beépítése vagy egyesítése, minden esetben, ha a D-Linken kívül bárki más vagy a D-Link kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül végzi el;

10.10.3. bármely D-Link Termékben a rendes kopás és elhasználódás vagy a D-Linken kívül bárki részéről történő helytelen felhasználás, szándékos károkozás, gondatlanság vagy rendellenes tárolás vagy munkafeltételek eredményeként keletkező hiba;
10.10.4. a D-Link részéről a végfelhasználó által vagy a megbízásából rendelkezésre bocsátott tervek, specifikációk vagy utasítások betartása; és/vagy

10.10.5. a végfelhasználó megbízásából rendelkezésre bocsátott anyagok.

10.11 A 10.8 és a 10.9 bekezdésre figyelemmel a jelen Feltételek vagy a DAS Szolgáltatási Szerződés vagy annak tárgya értelmében vagy ezekkel kapcsolatban a D-Link törvényi kötelezettségének szerződéses vagy szerződésen kívüli megszegéséért felmerülő teljes kártérítési vagy egyéb felelőssége a végfelhasználókkal szemben és bármiért, amit ugyancsak ezekkel kapcsolatban tett vagy nem tett meg (ideértve a gondatlanságot) a végfelhasználó által támasztott összes követelés tekintetében mindösszesen a teljes fizetendő összegre korlátozódik (függetlenül attól, hogy azt kifizették-e már vagy sem).

10.12 A felelősséggel kapcsolatban a fenti kizáró nyilatkozatokra és korlátozásokra azon ország vonatkozó jogszabályai az irányadók, ahol a végfelhasználók a DAS Terméke(ke)t megvásárolták.

11. Szellemi tulajdon és titoktartás

11.1 A D-Link vagy a jogtulajdonosok fenntartják maguknak a D-Link Termékekhez, ezek formatervezéséhez, gyártásához, címkézéséhez és csomagolásához fűződő szellemi tulajdonjogokat. A végfelhasználók számára tilos a D-Link Termékeken, a címkéken vagy a csomagoláson a D-Link által feltüntetett szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket vagy megjelöléseket eltávolítani, megváltoztatni vagy elfedni.

11.2 A végfelhasználók vállalják, hogy a D-Link Termékeket a D-Link kifejezett és írásbeli jóváhagyása nélkül nem sokszorosítják, vagy önállóan nem változtatják meg. A végfelhasználó kártalanítja a D-Linket a D-Link részéről annak eredményeként elszenvedett vagy felmerülő veszteség és kötelezettség esetén, hogy állítólagosan megsértették valamely harmadik fél szellemi tulajdonjogát annak következtében, hogy a végfelhasználók bármely D-Link Terméket felhasználták, birtokolták, sokszorosították vagy annak formájában vagy specifikációjában önállóan változtatásokat hajtottak végre.

11.3 A végfelhasználó megtartja és megőrzi a D-Linkre, annak vállalkozására és a D-Link Termékekre vonatkozó, bármilyen módon szóban vagy írásban a végfelhasználó tudomására hozott vagy általa megszerzett bizalmas és üzleti szempontból érzékeny adatokat (ideértve egyebek mellett az árlistákat) függetlenül attól, hogy ezeket kifejezetten bizalmasnak nyilvánították-e, vagy így megjelölték-e vagy sem.

11.4 A D-Link és a végfelhasználó egyaránt vállalja, hogy bizalmasan kezeli azokat az információkat, amelyeket az érintett másik féltől kapott, és a szerződés ideje alatt és annak lejárata után az érintett fél írásbeli hozzájárulása nélkül ezeket az információkat nem használja fel, és nem is teszi hozzáférhetővé harmadik felek számára. A jelen szerződés értelmében az érintett szerződő fél leányvállalatai vagy társvállalatai nem tekintendők harmadik félnek.

11.5 A 11.4 bekezdés nem vonatkozik azokra az információkra, amelyeket már a kézhezvételkor ismertek, a titoktartási kötelezettségek megsértése nélkül tettek közzé, vagy amelyeket a közzétételre vonatkozó kötelező rendelkezésekkel összhangban adnak át. Ha az utóbbi esetben adják át az információkat, a D-Link azonnal írásban tájékoztatja arról a végfelhasználót.

12. Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen Feltételek rendelkezése(i) hatálytalan(ok) vagy érvénytelen(ek) vagy azzá válik/válnak, az semmilyen módon nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. A hatálytalan rendelkezést a felek felváltják egy hasonló rendelkezéssel, amely minél közelebb áll az adott hatálytalan rendelkezés gazdasági céljához, illetve amelyben akkor állapodtak volna meg, ha tudomásuk lett volna a hatálytalanságról.

13. Joghatóság

A jelen feltételekre az angol jog az irányadó. A felek minden jogvitával kapcsolatban alávetik magukat a bíróságok kizárólagos joghatóságának abban az országban, ahol a DAS-szolgáltatásokat megvásárolták, a D-Link ugyanakkor a szellemi tulajdonjogok és/vagy a bizalmas információk védelme vagy érvényesítése érdekében a világon bárhol bírósághoz fordulhat tiltó végzésért vagy egyéb jogorvoslatért.

14. Adatvédelmi nyilatkozat

A D-Link az Adatvédelmi Nyilatkozat szerint gyűjti, illetve használja fel a személyes adatokat.