Miten nollaan DSP-W215-laitteen?

Kun nollaat DSP-W215-laitteen, asetukset palaavat tehdasasetuksiin. Jos haluat nollata laitteen tehdasasetuksiin, pidä RESET-painiketta painettuna noin 10 sekuntia, kunnes tilan LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Rank: 1.5