Miten nollaan DCH-S150-laitteen?

Kun nollaat DCH-S150-laitteen, asetukset palaavat tehdasasetuksiin. Jos haluat nollata laitteen, etsi nollauspainike laitteen sivusta. Laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan pidä nollauspainiketta painettuna, kunnes tilan LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi (noin 10 sekuntia).

Rank: 1.5