Pravidla použití

Podmínky a pravidla použití

1. Obsah
Autor si vyhrazuje právo nebýt odpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Požadavky na náhradu škody způsobené použitím jakékoli poskytnuté informace, včetně takových informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty.
Všechny nabídky jsou nezávazné a nevyplývají z nich žádné povinnosti. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací mohou být autorem rozšířeny, změněny nebo částečně či zcela odstraněny, a to bez zvláštního oznámení.

2. Zmínky a odkazy
Autor není odpovědný za jakýkoli obsah, na který se odkazují nebo o kterém se zmiňují jeho stránky - vyjma případu, že si je plně vědom nelegálnosti takového obsahu a byl by schopen zabránit návštěvníkům svého webu v prohlížení stránek s takovým obsahem. Pokud použitím informací uvedených na takových stránkách nastanou nějaké škody, může za ně být odpovědný pouze autor příslušných stránek, a ne ten, kdo na tyto stránky odkazoval. Autor není odpovědný také za jakékoli příspěvky nebo zprávy, které byly zveřejněny uživateli diskuzních fór, knih hostů nebo e-mailových konferencí poskytovaných na jeho stránce.

3. Autorská práva (Copyright)
Úmyslem autora bylo nepoužívat pro publikaci žádné materiály chráněné autorskými právy, nebo, pokud to nebylo možné, uvést copyright příslušného objektu.
Autor si vyhrazuje copyright na jakýkoli jím vytvořený materiál. Rozmnožování nebo používání objektů, například obrázků, zvuků nebo textů, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez souhlasu autora.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud je dána možnost zadat osobní nebo firemní údaje (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), je zadání těchto údajů dobrovolné. Všechny nabízené služby je možné používat a platit - pokud je to technicky možné a vhodné - bez uvedení osobních údajů nebo podle zadaných anonymizovaných údajů či uživatelského (krycího) jména. Použití publikovaných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno. Pachatelé zasílající nevyžádané zprávy budou potrestáni.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste na ně byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, pak tato skutečnost nijak neovlivní obsah nebo platnost ostatních částí.

6. Další informace
D-Link (Europe) Ltd je registrována v Anglii pod číslem 3062020 na adrese D-Link (Europe) Ltd. First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, Velká Británie

0147////////////////////////\as\s