Oznámení společnosti D-Link o ochraně osobních údajů a soukromí

S platností od: 17. května 2018 13:00 britského letního času


Vaše soukromí je pro nás důležité. Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak používáme jakékoli osobní informace, které o vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a naše širší služby.

 1. Oznámení o ochraně osobních údajů a soukromí
 2. Osobní údaje
 3. Služby
 4. Údaje, které od vás shromažďujeme, a naše účely
  1. Používání služeb
  2. Odběr
  3. Licence a registrace produktu
 5. Používání pro marketing
 6. Používání souborů cookie a webových signálů
 7. Uchovávání údajů
 8. Předávání osobních údajů jejich zpracovatelům
 9. Jak uplatnit svá práva na ochranu údajů
 10. Změny a aktualizace
 11. Náš výbor pro GDPR

 Oznámení o ochraně osobních údajů a soukromí

Společnost D-Link Corporation (adresa: Xinhu 3rd Road č. 289, Neihu District, Taipei City, Tchaj-wan), její pobočky, dceřiné společnosti a společnosti skupiny po celém světě a poskytovatelé služeb, kteří mohou zpracovávat vaše údaje jménem výše uvedených subjektů, (zde souhrnně označované jako „společnost D-Link“, „my“, „nám“ nebo „naše“) považuje ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů za věc nejvyšší důležitosti. Ujišťujeme vás, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat v přísném souladu se zákony na ochranu osobních údajů v EU, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jak uvádíme v tomto oznámení o ochraně údajů. 

Podle definice GDPR je společnost D-Link (Europa) Limited (adresa: Artemis Building, první poschodí, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, Spojené království) správcem vašich osobních údajů a další subjekty společnosti D-Link mohou být v roli jejich správce nebo zpracovatele.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, kterými můžete být identifikováni nebo podle kterých jste identifikovatelní. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud nám to dovolí právní nebo smluvní ustanovení, pokud budeme mít oprávněný zájem nebo pokud jste před zpracováním údajů s jejich zpracováním souhlasili. Bez ohledu na výše uvedené nemáme v úmyslu shromažďovat jakýmkoli způsobem osobní údaje nikoho, kdo nedosáhl věku zletilosti.

Služby

Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat a zpracovávat v případě, pokud jste uživatelem našich služeb, produktů, softwaru nebo mobilních aplikací a webových stránek, a pokud požadujete aktualizace softwaru, služby zákazníkům a záruku nebo opravu produktu (zde souhrnně označováno jako „služby“).

Služby jsou poskytovány v rámci a v souladu se zákonnými požadavky. 

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím našich služeb pouze v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb,
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů,
 • souhlasil(a) jste se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Údaje, které od vás shromažďujeme, a naše účely

Následuje podrobné vysvětlení jednotlivých služeb.

a. Používání služeb

Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud používáte naše mobilní aplikace a naše webové stránky, včetně stránek našich sociálních médií a online služeb. Údaje, které můžeme automaticky shromažďovat od vás nebo ze zařízení, které používáte, mohou zahrnovat ID vašeho zařízení, IP adresu, typ prohlížeče a časové razítko přístupu. Tyto informace budou použity ke zlepšení bezpečnosti našich platforem a služeb.

 • Náš software nebo mobilní aplikace mohou také uchovávat konfiguraci vašich údajů nebo systémová nastavení, a produkty se záznamovými schopnostmi nebo službami mohou na základě vašich nastavení uchovávat záznamy.
 • Pro cloudové nebo internetové služby můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení, o přístupových aktivitách a síťových aktivitách.
 • Když používáte naše služby, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše údaje včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, poštovní adresy a síťových informací.
 • U služeb zahrnujících řízení přístupu můžeme shromažďovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu, abyste mohli vytvořili své přihlašovací údaje.

b. Odběr

Pokud se přihlásíte k odběru našich zpravodajů nebo jiných marketingových informací, můžeme za účelem komunikace shromažďovat vaše jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu. 

c. Licence a registrace produktu

Když vám udělíme licenci nebo uživatelská práva, nebo když zaregistrujete produkt k prodloužené záruce nebo službám aktualizace softwaru, můžeme používat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu k ověření vaší totožnosti, abychom vám mohli poskytnout produkty a služby, na které máte nárok.

Používání pro marketing

Pokud jste nám dali svůj souhlas se zasíláním zpravodajů nebo jiných marketingových sdělení, můžeme vaše údaje používat k zasílání marketingových informací včetně reklamních akcí, nadcházejících událostí a novinek o produktech a službách, které nabízíme my nebo naši důvěryhodní partneři, o kterých se můžeme domnívat, že pro vás budou zajímavé. Odběr můžete odhlásit z kteréhokoli z našich seznamů.

Používání souborů cookie, služeb pro sledování a webových tagů

Soubory cookie, služby pro sledování a webové tagy používáme z následujících důvodů:

 1. Pro statistické účely sledování toho, kolik uživatelů máme, jak často navštěvují a jak využívají naše webové stránky. Shromažďujeme informace o tom, které z našich stránek jsou nejčastěji navštěvované, jakými typy uživatelů a z jakých zemí.  Soubory cookie používáme k vytvoření mapy využití webových stránek uživateli, což nám pomáhá zlepšit využitelnost našich webových stránek.
 2. Ke shromažďování anonymních informací o uživatelích, někdy prostřednictvím souborů cookie a webových signálů, využíváme i další organizace.
 3. Umístění souborů cookie do počítače znamená, že vám můžeme zobrazit obsah, o který byste mohli mít zájem, a nám to umožňují kontrolovat, kolikrát jste se na ně podíval(a) a změřit, jak efektivní naše kampaně byly, i poté, co jste opustil(a) naši webovou stránku.
 4. Můžeme používat soubory cookie typu „Flash“ pro uložení vašich preferencí pro váš přehrávač médií (například nastavení hlasitosti atd.). Pokud bychom je nepoužívali, možná byste nemohli sledovat některý videoobsah. Naše videa jsou převážně vysílána v aplikacích YouTube, Vimeo a v aplikacích pro sdílení videa třetích stran, které jsou vloženy do našich webových stránek.
 5. My nebo jiné společnosti můžeme používat soubory cookies ke změně cíle, abychom mohli navrhovat a poskytovat obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat na našich webových stránkách nebo reklamních sítích jiných partnerů.
 6. Služba Google Analytics a Google Advertising services (remarketing se službou Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics a Interest Reporting) slouží ke sledování používání webové stránky, pro sociálně-demografickou analýzu a analýzu zájmů našich návštěvníků a pro poskytování cílené reklamy formou Google Display Network. Data shromážděná službou Google Analytics jsou anonymní (včetně anonymizace adresy IP) a agregovaná. Další informace a pokyny pro případné odhlášení najdete v tématu „Jak Google používá data získaná z partnerských webů“. Odhlásit svůj odběr můžete také pomocí rozšíření prohlížeče Google pro odhlášení odběru
Soubory cookie můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče. Další informace o souborech cookie používaných na našem webu a pokyny pro změnu nebo zrušení souhlasu se zpracováním najdete v tématu Prohlášení k souborům cookie

Uchovávání údajů

Pokud jste výslovně nepožádali o výmaz z našich databází, budou vaše údaje uchovávány po dobu nejvýše dvou (2) let od data vaší poslední interakce s námi.  Vaše údaje můžeme i nadále uchovávat v souladu s místními zákony a předpisy, a budeme využívat fyzické, technické a organizační opatření tak, aby vaše údaje byly zabezpečeny.

Předávání osobních údajů jejich zpracovatelům

Definice příjemců nebo kategorií příjemců a vztah k předávání osobních údajů do zemí, které nejsou členy EU/EHP nebo mezinárodní organizace.

 • Zdroje společnosti D-Link Corporation, které se nachází mimo EU/EHP, můžeme na základě standardních smluvních doložek EU využívat způsobem, který je považován za předávání osobních údajů k plnění úkolů (zejména podpůrné služby, globální služby nebo marketingové účely).
 • Předávání osobních údajů poskytovatelům služeb (uvedeným v následující tabulce) mimo EU/EHP, kteří pracují jako zpracovatelé poskytující podporu v oblasti IT, údržby DB a marketingových údajů, bude prováděno na základě standardních smluvních doložek EU

Názvy organizací

Účel

Umístění

Salesforce Inc.

Centrální zákaznická a marketingová databáze

 

USA

Google Inc.

Služba komunikace

USA

 

Jak uplatnit svá práva na ochranu údajů

Jako subjekt údajů máte tato práva:

 • právo dostávat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů,
 • právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů,
 • právo požadovat vymazání osobních údajů a, pokud byly osobní údaje zveřejněny, předání informace o žádosti o vymazání osobních údajů jiným správcům osobních údajů,
 • právo požadovat omezení zpracování údajů,
 • právo dostávat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat o předávání těchto údajů jinému správci údajů,
 • právo podat námitku vůči zpracování údajů za účelem jeho zastavení,
 • právo na odvolání poskytnutého souhlasu ke zpracování údajů na základě vašeho souhlasu za účelem jeho zastavení, odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před odvoláním,
 • právo podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním údajů došlo k porušení GDPR.

Ve všech těchto případech kontaktujte náš výbor pro GDPR pomocí příslušných komunikačních informací uvedených níže v části Náš výbor pro GDPR.

Na závěr chceme uvést, že zejména v členském státě Evropské unie máte právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů podle vašeho obvyklého bydliště nebo místa údajného porušení.

Změny a aktualizace

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů a soukromí může to být čas od času nutné aktualizovat. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli změnit jeho obsah. Aktualizovanou verzi Oznámení o ochraně osobních údajů a soukromí zveřejníme na našich webových stránkách.  Pokud budou tyto změny významné, zašleme vám tyto nové informace e-mailem. Bude-li to vyžadovat zákon, požádáme vás o poskytnutí souhlasu k provedení těchto změn.

 

Náš výbor pro GDPR

Vaše země

Naše e-mailová adresa

Rakousko

[email protected]

Bulharsko

[email protected]

Německo

[email protected]

Španělsko
Portugalsko

[email protected]

Francie

[email protected]

Chorvatsko

[email protected]

Maďarsko

[email protected]

Itálie
Stát Vatikán
San Marino
Řecko

[email protected]

Polsko

[email protected]

Rumunsko

[email protected]

Dánsko  [email protected]

Finsko

 [email protected]
Norsko  [email protected]
Švédsko  [email protected]
Belgie  [email protected]
Nizozemsko  [email protected]

Lucembursko

[email protected]

Slovinsko

[email protected]

Spojené království
Irsko

[email protected]