Jak obnovit RAID1, pokud selže disk na mém DNS-320/321/323/325/320L?

Pokud disk v RAID1 selže, v sérii ShareCenter DNS-320/321/323/325/320L zobrazí to kontrolka odpovídající jednotky, která změní barvu na žlutou a obdržíte e-mail od DNS-320/321/323/325/320L, s informaci, že disk selhal, pokud taková funkčnost zůstala dříve nakonfigurována

Pokud k tomu dojde, postupujte podle těchto kroků, pro obnovení RAID1:

Krok 1: Vypněte ShareCenter

Kork 2: Odstraňte porušenou jednotkou z ShareCenter

Krok 3: Vložte novou jednotku do ShareCenter

Poznámka: Nový pevný disk by měl být prázdný bez žádného oddílu. Jestli disk byl formátován jako NTFS, musí být možné jej detekovat a musí být přípraven k formátování

Krok 4: Zapněte ShareCenter

Krok 5: Po chvíli se přihlaste do webového rozhraní ShareCenter

Krok 6: Budete dotázáni na formát a synchronizace disku s existujícím systémem RAID1, klikněte OK

Poznámka: Formátování pevného disku smaže všechna data uložená na pevném disku. Prosím zálohujte důležitá data před formátováním pevného disku

Poznámka: Tato akce bude pouze nahrazený disk formátovat a synchronizovat data s existujícím diskem v RAID1

Krok 7: Vydržte, až proces bude úspěšně dokončen. ShareCenter je připraven k použití
Rank: 1.5