Jak lze vytvořit uživatele, skupiny a sdílení složek v DNS - 320L?

Vytvoření uživatelů, skupin a složek v DNS - 320L

1. Otevřete konfigurační rozhraní NASu

2. K vytvoření sdílené složky v síti:
• Klikněte sekci “Network Shares”, pak “New”
• Na stránce “Welcome to Network Shares Setup Wizard”, stiskněte “Next”
• Zvolte Volume_x nebo klikněte v Volume_x, klikněte “New”
• Zadejte název složky a klikněte accept
• Označte složku, kterou jste si již vytvořili, pak klikněte "Next"
• Zvolte “All Accounts” nebo Specified User/ Groups
• Přiřaďte přístupová práva
• Vyberte “Map Archive” a “Recycle”, poté stiskněte “Next”
• Zvolte “Access Modes”, pak klikněte “Next”
• Vyberte FTP Settings, poté klikněte “Next”
• Zadejte “*” v políčku “Host” a zaškrtněte “Write”, pak stiskněte “Next”
• Zaškrtněte WebDAV settings, klikněte “Next”, pak “Finish”

3. K vytvoření uživatelů – Nastavení uživatelů:
• Klikněte “Users / Groups”, pak “New”
• Na stránce “Welcome to the User Setup Wizard”, klikněte “Next”
• Zde můžete vytvořit: Jednoho uživatele (Single User) nebo více uživatelů (Multiple Users), poté stksněte “Next”
• Zadejte uživatele (User) a heslo (Password), klikněte “Next”
• Pokud nebyly provedeny žádné skupiny, zobrazí se “No Group(s) have been added to this NAS”, klikněte “Next”
• Vyberte“Network Share Settings” pro název sdílení, poté klikněte“Next”
• Vyberte oprávnění a klikněte “Next”
• Zvolte WebDAV settings, pak klikněte “Next”
• Vyberte Quota Settings (hodnota 0 je neomezená), klikněte “Next” pak “Finish”

4. K vytvoření skupiny – nastavení skupiny:
• Klikněte “Users / Groups”, pak “New”
• Na stránce “Welcome to the Group Setup Wizard”, klikněte “Next”
• Zadejte název skupiny (Group Name) a stiskněte“Next”
• Vyberte uživatele, kterého chcete potom přidat k skupině, poté stiskněte “Next”
• Vyberte Network Share Settings, pak klikněte “Next”
• Přiřaďte oprávnění a stiskněte “Next”
• Zvolte WebDAV settings, pak klikněte “Next”
• Vyberte Quota Settings (hodnota 0 je neomezená), klikněte “Next” pak “Finish”
Rank: 1.5