Jak mohu zálohovat data na mém zařízení DNR-312L?

Možnosti:

 

- USB flash disk / pevný disk

- Server FTP

- Share Center (například NAS)

Krok 1 - Přihlaste se do webového rozhraní DNR-312L a klikněte na ikonu zálohování „Backup”.
DNR_312L_How_do_I_set_up_motion_detection_in_my_cameras2

 

 

 

 

 

 

Krok 2 - Chcete-li vytvořit jednorázovou zálohu, klikněte na položku ruční zálohování „Manual backup”.
D-Link

Krok 3 - Kliknutím na pole datum otevřete kalendář a vyberte datum, které chcete zálohovat. Data s daty videa jsou zobrazena červeně.
D-Link
 
Krok 4 - Zvolte počáteční a konečné časy pro zálohování.
D-Link

Krok 5 - Vyberte kamery, které chcete zálohovat
D-Link


 

 

 

 

Krok 6 - Vyberte typ zálohy, který chcete vytvořit, v případě potřeby vyplňte podrobnosti o Smanga, nebo FTP.
D-Link  
D-Link

Krok 7 - Jakmile vyberete typ zálohy a vyplníte požadovaná data, klikněte na tlačítko "Start"
D-Link

Krok 8 - DNR poté zálohuje video a zobrazí stav. Zatímco zálohování probíhá, neměli byste procházet na žádnou jinou stránku.
D-Link

Krok 9 - Chcete-li nastavit automatickou zálohu každý den v určitou dobu, klikněte na kartu automatické zálohování „Auto backup”.
D-Link

Krok 10 - Klikněte na zaškrtávací políčko povolit automatické zálohování „Enable auto backup”, nastavte čas, kdy chcete provést automatickou zálohu, časové období od do, které chcete zálohovat. (Vezměte prosím na vědomí, že čas ukončení „End time” musí být před denní dobou zálohování „Daily backup time.)
D-Link

Krok 11 - Zvolte typ zálohování, USB, Samba nebo FTP. Vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko Uložit.

Rank: 1.5