Aupark Shopping Centre Bratislava

D-Link equipment as part of the modern infrastructure

Aupark Shopping Centre Bratislava

D-Link equipment as part of the modern infrastructure

Download as PDF

Zařízení D-Link součástí moderní infrastruktury
Aupark Shopping Centra Bratislava

Moderní obchodní středisko Aupark Shopping Centrum
Bratislava se začalo stavět v roce 2000. Během následujících
sedmi let probíhaly stavební práce a od roku 2007 je
návštěvníkům k dispozici 58 000 m2 moderně vybudované
plochy plné obchodů, restaurací, kaváren a dalších míst
určených k zábavě, jako je například kino.

Součástí tohoto nákupně-zábavního komplexu je také kvalitní
a rychlé internetové připojení pro všechny návštěvníky. Vedle
rozsáhlé nabídky potravin a značkového oblečení lidé uvítají
během svých nákupů možnost vyřídit si pracovní mail nebo
příležitost pochlubit se přátelům vtipnou fotografií z volného
odpoledne na sociálních sítích.

Bezdrátová síť byla součástí nákupního centra už od jeho
počátku, postupem času se ale ukázala jako nedostatečně
robustní. Z tohoto důvodu bylo nutné síť výrazně modernizovat,
a to bez narušení běžného chodu celého komplexu.

Pro realizaci tohoto nového projektu byla zvolena společnost
MEDIA.COM Slovakia, s.r.o., která úspěšně realizovala výstavbu
volně dostupného Wi-Fi připojení i v obchodním centru POLUS
City Centrum v Bratislavě, což výrazně přispělo k tomu, aby se
stala realizátorem i tohoto projektu.

Specifikace nasazené implementace

Stěžejním požadavkem na vybrané řešení bylo vytvoření
spolehlivého Wi-Fi připojení, které by bylo návštěvníkům
k dispozici zadarmo a bez omezení, navíc bez ohledu na to, jaké
koncové zařízení návštěvníci použijí.

Stěžejním požadavkem na vybrané řešení bylo vytvoření spolehlivého Wi-Fi připojení, které by bylo návštěvníkům k dispozici zadarmo a bez omezení, navíc bez ohledu na to, jaké koncové zařízení návštěvníci použijí.

Vzhledem k tomu, že v centru byla již Wi-Fi síť v minulosti
zprovozněna, bylo nutné v první fázi vyměnit stávající systém za
produkty D-Link, což přineslo rozšíření pokrytí pomocí silnějších
vysílačů. Došlo rovněž k výměně spojů prostřednictvím „Wi-
Fi bridge“ za připojení všech vysílačů pomocí kabelů, a to
znamenalo lepší pokrytí a spolehlivější fungování. V druhé fázi
došlo k pokrytí stávající části obchodního centra, kde nebylo
ideální pokrytí tak, aby všechny prostory komplexu měly co
nejsilnější a kvalitní signál.

Po technické analýze současné situace se stal srdcem celé
instalace v bratislavském obchodním komplexu centralizovaný
bezdrátový systém. Mezi hlavní prvky této implementace patří
bezdrátový gigabitový přepínač L2 s 24 porty DWS-3024L
a série Wi-Fi unifikovaných přístupových bodů DWL-8600AP.

Bezdrátový přepínač DWS-3024L umožňuje jednotnou správu
a ovládání pro přístupové body (access pointy) s podporou
nové technologie 802.11n. Vedle centralizované správy Wi-Fi
sítě je toto zařízení zároveň osazené PoE porty, které jsou využity
pro napájení jednotlivých přístupových bodů, telefonů či jiných
zařízení v rámci sítě skrze klasickou kabelovou ethernetovou síť.
Použitím právě tohoto zařízení došlo k vytvoření vysoce výkonné

Cíle projektu:
• výměna stávajícího nevyhovujícího Wi-Fi řešení
a zajištění centralizovaného zasíťování celého
objektu s bezpečným bezdrátovým připojením
• rychlé a bezproblémové nasazení vybraného řešení
pomocí síťových produktů od společnosti D-Link
• nepřerušený kontinuální provoz celého obchodního
centra
• garance jednoduché správy celé sítě

snadno obsluhovatelné, škálovatelné
a unifikované bezdrátové sítě. O tom
svědčí fakt, že je tu možnost celou síť
postupně rozšiřovat, a to díky možnosti
nainstalovat další bezdrátová připojení na
libovolné místo. Zavedená infrastruktura
se tak může podle konkrétních potřeb
uživatelů postupně zdokonalovat.

Jednotlivé přístupové body DWL-
8600AP s nejrychlejším Wi-Fi standardem
802.11n, které byly v obchodním
centru implementovány, zajišťují šíření
DWL-8600AP
bezdrátového signálu. Tyto přístupové
body mohou fungovat samostatně nebo mohou být
zakomponovány do široké infrastruktury s jedním řídicím
prvkem, stejně jako v případě bratislavského obchodního
centra. Tato zařízení využívají obě frekvenční pásma (2,4 a 5 GHz)
a všechny čtyři antény k zajištění lepšího výkonu a celkového
pokrytí. Využité produkty byly tedy vybrány i s výhledem do
budoucna, až dojde k rozšíření 5 GHz zařízeních.
Firma MEDIA.COM Slovakia tento systém do chodu uváděla
něco málo přes měsíc. „Mezi jednotlivými fázemi jsme museli
implementované řešení vyzkoušet a rozhodnout se pro nejvhodnější
výběr míst pro vysílače, což ve výsledku znamenalo po zahájení
provozu nového systému jeho plnou funkčnost,“ vysvětluje Andrej
Ardan.

Výhody vybraného řešení

Řešení vybudované na produktech D-Link umožňuje
v obchodním centru Aupark Bratislava centralizovaný
a bezpečný provoz Wi-Fi sítě, která se vyznačuje takovými
funkcemi, jako je automatické nastavení vyzařovací frekvence
přístupových bodů, multi SSID, segmentace Wi-Fi sítě podle
potřeb (guest bezdrátový přístup, interní Wi-Fi síť), Access Point
load balancing či vlastnosti potřebné pro podporu VoIP jako
jsou Roaming, Fast Roaming a Inter-Switch roaming.

Řešení vybudované na produktech D-Link umožňuje v obchodním centru Aupark Bratislava centralizovaný a bezpečný provoz Wi-Fi sítě, která se vyznačuje takovými funkcemi, jako je automatické nastavení vyzařovací frekvence přístupových bodů, multi SSID, segmentace Wi-Fi sítě podle potřeb (guest bezdrátový přístup, interní Wi-Fi síť), Access Point load balancing či vlastnosti potřebné pro podporu VoIP jako jsou Roaming, Fast Roaming a Inter-Switch roaming.

Správce sítě se díky zařízením od D-Linku může spolehnout na
pokročilou bezpečnost. Díky implementovanému přepínači
DWS-3024L musí každý klient, který chce síť využít, projít
procesem autentizace. Řešení s gigabitovým přepínačem je
chráněno řadou bezpečnostních standardů, samozřejmostí
jsou v rámci bezpečnosti sítě Radius, TACACS, SSH, SSL,802.1x,
ACL a jiné protokoly.

Díky centralizovanému síťovému prvku je celá správa mnohem
snazší. Pokud některý přístupový bod DWL-8600AP selže, lze bez
problémů alokovat jeho polohu a závadný produkt vyměnit, aby
nedošlo k narušení standardního provozu centralizované Wi-Fi
sítě. Přepínač DWS-3024L tak jednoduše zajišťuje inteligentní
chování celé instalované bezdrátové infrastruktury.
Implementované řešení nabízí flexibilní Wi-Fi síť v celém
centru. „Vybrané produkty nabízí díky svým funkcím systém pro
každodenní využívání stovkami návštěvníků celého komplexu
obchodního domu. Toto naše řešení poskytuje ucelený systém
jednoduché správy, vysokou bezpečnost a v budoucnu možnost
rozšíření sítě,“ dodává Aleš Pícl, ředitel společnosti D-Link pro
Českou republiku a Slovensko.

Zhodnocení instalovaného řešení a výhled do budoucna

Řešení zajišťuje vysokou bezpečnost a dostatečnou
internetovou kapacitu na to, aby bez omezení zajistilo připojení
na internet pro zákazníky obchodního centra, kteří mohou
využívat Wi-Fi síť k e-mailové korespondenci a k běžnému
surfování na internetu.

Hlavními výhodami vybudovaného řešení je jeho funkčnost,
spolehlivost, bezpečnost a zároveň robustnost. Je součástí
strukturovaných systémů v prostorách obchodního centra
a v budoucnu lze systém jednoduše rozšířit přidáním dalších
zařízení. Vedení Auparku se v současnosti může spolehnout
na bezproblémovou možnost využívání zabezpečeného
internetového připojení svými zákazníky v celém areálu
nákupního střediska.

Hlavní přínosy:
• kvalitní zabezpečení celé sítě
• snadná instalace a jednoduchá
správa
• vysoký výkon a široký dosah

„Při výběru konkrétního řešení pro nás byly stěžejní velmi dobré zkušenosti s enterprise
řešeními od D-Linku, která jsou výkonná a spolehlivá a zároveň cenově dostupná,“ říká
Andrej Ardan, ředitel MEDIA.COM Slovakia.