Bezdrátové sítě Wi-Fi 6, pracující podle standardu 802.11ax, přináší firmám ohromující rychlosti pro lepší uživatelské zážitky. Dosáhněte vysoké rychlosti přenosu dat s nízkou latencí i v náročných prostředích s vysokou hustotou zařízení – s vynikající účinností, mimořádnou kapacitou a vynikajícím výkonem bezdrátové sítě.

Efektivní provoz

Wi-Fi 6 není jen vylepšení rychlosti. Značně také zvyšuje kapacitu sítě pro efektivní obsluhu více zařízení a dramaticky zvyšuje výkon sítě.

Pro rostoucí poptávku

Požadavky uživatelů na Wi-Fi jsou vysoké a neustále rostou. Vybudujte rychlou firemní síť bez výpadků bez ohledu na počet připojených zařízení.

Snížení rušení

Integrované výkonové zesilovače, beamforming a technologie 8x8 MU‑MIMO zajišťují, že váš internet pracuje chytřeji, automaticky ignoruje rušení z jiných sítí, snižuje latenci a prodlužuje výdrž baterií připojených zařízení.

Poskytněte bezkonkurenční Wi-Fi prostředí pro tolik klientů současně, kolik potřebujete. Zajistěte rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení v celém svém podnikání bez ohledu na zatížení.

Při exponenciálním nárůstu provozu je obsluha více zařízení zásadní.

Wi-Fi 6 využívá 8x8 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multiple Output) v příchozím i odchozím směru (downlink, uplink). Tato technologie zvyšuje kapacitu sítě až 4x ve srovnání s SU-MIMO (Single User MIMO). Rozvíjejte své podnikání s větší lehkostí a vyšší síťovou kapacitou než kdykoli předtím. 

WiFi6Business_07_Diagram_CZ
WiFi6Business_08_Diagram_CZ

Dřívější verze Wi-Fi používaly SU-MIMO * (Single User Multiple Input Multiple Output), který umožňoval komunikaci pouze s více zařízeními za sebou, nebo s jedním po druhém.

Wi-Fi 6 s MU-MIMO přenáší na více zařízení současně prostřednictvím více antén pomocí různých bezdrátových signálů (prostorové toky 2,4 GHz a 5 GHz).

Spolehlivé podnikání začíná spolehlivou sítí.

OFDMA umožňuje paralelní přenos krátkých paketů, což výrazně snižuje latenci a kolísání zpoždění (jitter). Nízká latence je důležitým požadavkem pro IoT internet věcí nebo automatizaci výroby. Přínosem pro vaši firmu jsou také plynulejší videohovory, konference a streamování bez výpadků.

Rychlý přenos dat bez čekání.

Protože Wi-Fi 6 využívá paralelní přenosy kratších paketů, zařízení již nemusí čekat na odeslání paketů jeden po druhém. OFDMA optimalizuje přenos kratších paketů a snižuje latenci. To znamená vyšší výkon sítě pro citlivá data, jako je přenos hlasu (VoIP) nebo IoT internet věcí.

Velká posila pro výkon sítě.

Wi-Fi 6 využívá 1024 kvadraturní amplitudovou modulaci (1024 QAM) k usnadnění přenosu obrovského množství dat, což je velké zlepšení oproti předchozímu modulačnímu schématu Wi-Fi 5 (256 QAM). Přidává další 2 bity dat na přenášený symbol (celkem 10 bitů), což umožňuje Wi-Fi 6 zajistit vysokou kvalitu služeb (QoS) pro místa s vysokým provozem, jako jsou sportovní arény, vlaková nádraží a kongresová centra. To je působivé 25% zvýšení propustnosti datové rychlosti.

Spolehlivá a kvalitní Wi‑Fi s delším dosahem.

OFDM symbol přenáší data, přičemž Wi-Fi 6 přichází s 4x delším OFDM symbolem. Delší OFDM symbol rozděluje data do užších subnosných kmitočtů (sub carriers), poskytuje větší stabilitu a přenos většího množství dat. V kombinaci s volitelným ochranným intervalem zároveň zvyšuje odolnost vůči vícecestnému šíření. Tím se zvyšuje dosah Wi-Fi signálu, především ve venkovním prostředí.

Skutečné zrychlení pro vaše podnikání.

Na rozdíl od Wi-Fi 5 (802.11ac), všechny funkce a výhody Wi-Fi 6 (802.11ax) jsou dostupné pro obě pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Dvojnásobná šířka kanálu 160 MHz v kombinaci s 1024-QAM modulací zvyšuje maximální fyzickou (PHY) rychlost přenosu dat na nebývalé úrovně, až na teoretických max. 9,6 Gb/s.

Delší výdrž baterií.

Target Wake Time (TWT) vytváří prostředí, v němž si přístupový bod s klientem vyjedná přesný čas, kdy se klient probudí. To je výhodné především pro zařízení s minimální komunikací se prodlouží doba spánku a tím i výdrž jejich baterie. Tato funkce Wi-Fi 6 je obrovskou výhodou pro mobilní zařízení a pro IoT prostředí s vysokou hustotou zařízení, jako jsou bezdrátové senzorové sítě (WSN) v automatizaci výroby.

Výrazné snížení rušení.

Aby se minimalizovalo Wi-Fi rušení, Wi-Fi 6 automaticky identifikuje a ignoruje signály z jiné bezdrátové sítě pomocí funkce BSS Coloring. Přístupový bod vloží do datového paketu informaci o své barvě, což umožňuje zařízením ignorovat všechny signály z překrývající se sítě. Přístupový bod může také změnit svoji barvu, pokud sousední přístupový bod používá stejnou barvu. Tím se účinně eliminuje rušení a dosahuje se vyšší efektivity přenosu v prostředích s vysokou hustotou Wi-Fi sítí, jako jsou kancelářské budovy nebo bytové domy.