Informacje o gwarancji

Po upływie terminu gwarancji D-Link nie zapewnia wsparcia technicznego dla tego produktu.

Rodzaj produktu

Okres gwarancji produktu

Routery i modemy bezprzewodowe zgodne ze standardem IEEE 802.11n (bez zasilaczy i akcesoriów)

Dwa (2) lata. W przypadku niektórych produktów zakupionych przed 1 stycznia 2009r, okres gwarancji wynosi 11 lat*.

Przełączniki Smart (z wewnętrznymi wentylatorami i zasilaczami)

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Przełączniki zarządzalne (z wyłączeniem modułów)

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa po pięciu latach zakończeniu sprzedaży produktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Przełączniki modularne (łącznie z modułami i zasilaczami)

 

Dwa (2) lata.

 

Produkty bezprzewodowe biznesowe (tzn. rodzina przełączników bezprzewodowych, zewnętrzne bezprzewodowe, metalowe punkty dostępowe) (bez zewnętrznych zasilaczy)

 

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedażyproduktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Zapory sieciowe i routery (bez zewnętrznych zasilaczy)

Gwarancja Limited Lifetime. Oznacza to, że gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedażyproduktu w Europie przez D-Link (lub jego następcę). Aby uzyskać Gwarancję Limited Lifetime konieczna jest REJESTRACJA PRODUKTU (patrz poniżej).

Dodatkowo, po rejestracji produktu, D-Link oferuje bezpłatny, próbny trzymiesięczny pakiet sygnatur IPS. Aby przedłużyć aktualizację sygnatur, klienci mogą zakupić u lokalnych dystrybutorów 12-miesięczną subskrypcję. Aby otrzymać próbny pakiet lub aktywować 12-miesięczną subskrypcję prosimy odwiedzić portal NetDefend.

Wszystkie pozostałe produkty (w tym wszystkie moduły, nadajniki-odbiorniki, zewnętrzne zasilacze i akcesoria)

Dwa (2) lata.


Uwaga: