Cookies
Our website uses cookies. By using the site you agree to our Cookie Policy. Learn more
OK

D-Link and WaterAid i ett samarbete tillsammans för att förändra liv

WaterAid/Anna Kari

I det ettåriga långa samarbetet med WaterAid har D-Link donerat 1 euro för varje kamera som har sålts från produktfamiljen EyeOn™ Baby i Europa.I världens fattigaste samhällen kan rent vatten vara skillnaden mellan liv och död för en mamma och hennes barn.

Ungefär en tiondel av världens befolkning - 748 miljoner människor, har inte tillgång till rent vatten medan en av tre (2,5 miljarder) saknar förbättrad sanitet. Detta resulterar i att ett barn under fem år dör varje minut av diarrésjukdomar. Genom att donera en del av försäljningen av produktfamiljen EyeOn™ Baby stödjer vi det livräddande arbete som WaterAid bedriver genom att ge föräldrarna den bästa tänkbara starten för deras nyfödda.

WaterAid/Anna Kari
WaterAid/Anna Kari

Forskning från Världshälsoorganisationen visar att för varje dollar, pund eller euro som investeras i vatten och sanitet resulterar i snitt i en fyrfaldig avkastning i produktivitet. Rent vatten räddar inte bara liv, det stimulerar också ekonomin och utvecklingen i världens fattigaste länder.

Samarbete med den privata sektorn är avgörande för det arbete WaterAid genomför och det är en viktig lösning för vatten- och sanitetskriser

Varje köp hjälper till att förändra liv över hela världen

Ta reda på mer
Se filmen från WaterAid