FAQ

 • How do I configure sound detection on my DCS-935L using my Android device? Read Answer
 • How do I setup my DCS-935L on my Android device? Read Answer
 • What app does the DCS-5010L work with? Read Answer
 • Kakoću resetirati DSP-W215? Read Answer
 • Kako ću resetirati DCH-S150? Read Answer
 • Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DCH-S150? Read Answer
 • Kako vratiti zadane tvorničke postavke za Music Everywhere? Read Answer
 • Kako mogu povezati računalo ili drugi uredaj s Music Everywhere ako zaboravim naziv Wi-Fi mreže (SSID) ili Wi-Fi zaporku? Read Answer
 • Kako DSP-W215 radi dok nisam kod kuće? Read Answer
 • Zašto se ne mogu povezati sa svojim bežičnim usmjernikom? Read Answer
 • Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DSP-W215? Read Answer
 • Kako senzor gibanja radi dok nisam kod kuće? Read Answer
 • Gdje mogu pronaći aplikaciju mydlink™ Home? Read Answer
 • S kojim aplikacijama radi DCH-S150? Read Answer