Cookies
Naše webové stránky používají soubory cookies.
Při použití těchto webových stránek dáváte svůj souhlas s nastavením cookies na vašem počítači.Více informací
Souhlasím


Obecné dotazy k mydlink™

Co je mydlink™? ™
Proč se musím přihlásit k účtu na mydlink™?
Jak mám nainstalovat produkt s podporou mydlink™ a zaregistrovat ho na účtu mydlink™?
Jaké služ by poskytuje webový portál mydlink™?
Mohu použ ívat se služ bami mydlink™ libovolné zařízení od D-Link?
Jaké jsou obecné systémové pož adavky pro produkty mydlink™?
Jaké operační systémy a prohlíž eče podporuje mydlink™?
Jaká zařízení na trhu nyní podporují mydlink™?
Jak aplikace fungují a jsou zdarma?
Jak bude mydlink™ nakládat se zadanými informacemi, když si vytvořím účet na mydlink™?

 

Odpovědi k mydlink™

 

Co je mydlink™?
Služ ba mydlink™ je zabezpečený webový portál, který umožňuje kdykoliv a kdekoliv zpřístupnění, kontrolu a monitorování všech vaš ich zařízení s podporou mydlink™, například routerů, kamer a úlož iš ť dat, pomocí internetového připojení. Na mydlink.com si můžete vytvořit účet během několika minut. .


Proč se musím přihlásit k účtu na mydlink™?
Abyste mohli využ ívat zařízení podporující mydlink™, musíte se přihlásit k vašemu účtu na mydlink.com a aktivovat zde vaše zařízení. To vám umož ní využ ívat a ovládat online funkce a služ by.


Jak mám nainstalovat produkt s podporou mydlink™ a zaregistrovat ho na účtu mydlink™?
Pokud je váš produkt s podporou mydlink™ dodáván s CD-ROM, použ ijte průvodce instalací na CD, abyste nainstalovali zařízení a pak vytvořili účet na mydlink™. Pokud váš produkt s podporou mydlink™ není dodáván s CD-ROM, můžete se připojit k mydlink™ přes průvodce nastavením ve webovém rozhraní vašeho zařízení. Když máte router, připojte k němu přes ethernetový kabel nebo bezdrátově PC nebo mobilní zařízení, a pak vyvolejte webový prohlíž eč a zadejte adresu http://192.168.0.1 nebo http://dlinkrouter pro přístup na webové rozhraní. U ostatních zařízení zjistíte postup pro přístup na webové rozhraní v dodávané dokumentaci.


Jaké služ by poskytuje webový portál mydlink™?
Webový portál mydlink™ umožňuje přístup k vaš im zařízením od D-Link z libovolného smartphonu, tabletu nebo počítače s připojením k internetu.
Na portálu mydlink.com můžete:

 • Zjiš ť ovat stav zařízení
 • Konfigurovat nastavení zařízení
 • Ovládat několik zařízení pod jedním účtem mydlink™


Mohu použ ívat se služ bami mydlink™ libovolné zařízení od D-Link?
Se služ bami mydlink™ lze použ ívat pouze zařízení, která podporují mydlink™. Zařízení podporující mydlink™ mají obal s označení mydlink™ a na zařízení je š títek s číslem mydlink™. Pokud zařízení takový š títek nemá, nelze je použ ít se služ bami mydlink™.


Jaké jsou obecné systémové pož adavky pro produkty mydlink™?

 • Router s volným ethernetovým portem
 • š irokopásmové připojení k internetu (minimální rychlost 256 kb/s pro upload/download)
 • Počítač s následujícím vybavením:
  • Windows XP/Vista/7 nebo OS X 10.6 nebo vyš š í verze
  • Internet Explorer 7/Safari 5/Firefox 12/Chrome 20 nebo vyš š í verze
  • 1 GB RAM
  • Zvuková karta


Jaké operační systémy a prohlíž eče podporuje mydlink™?
Portál mydlink™ je kompatibilní s následujícími prohlíž eči:

Pro už ivatele Windows:

Pro už ivatele Maců:


Jaká zařízení na trhu nyní podporují mydlink™?
všechna zařízení s podporou mydlink™ si můžete prohlédnout zde. všechny mydlink™ kamery: .

  All mydlink™ Cameras: DCS-930L DCS-932L DCS-933L DCS-942L DCS-2132L DCS-2310L DCS-2332L DCS-5020L DCS-5222L DCS-6010L DCS-7010L všechny mydlink™ routery: DIR-605L DIR-626L DIR-636L DIR-810L DIR-826L DIR-845L DIR-850L DIR-860L DIR-868L všechna mydlink™ úložiště dat: DNS 320L/LW DNS-327L DNR-322L
 • DCS-930L
 • DCS-932L
 • DCS-933L
 • DCS-942L
 • DCS-2132L
 • DCS-2310L
 • DCS-2332L
 • DCS-5020L
 • DCS-5222L
 • DCS-6010L
 • DCS-7010L

 • All mydlink™ Routers:
 • DIR-605L
 • DIR-626L
 • DIR-636L
 • DIR-810L
 • DIR-826L
 • DIR-845L
 • DIR-850L
 • DIR-860L
 • DIR-868L

 • All mydlink™ Storage devices:
 • DNS 320L/LW
 • DNS-327L
 • DNR-322L


Jak aplikace fungují a jsou zdarma?
Jakmile si zaregistrujete účet na mydlink™, můžete si stáhnout přísluš né aplikace z Apple App store nebo Google play do vašeho iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem.

  Aplikace mydlink™ Lite je zdarma a umožňuje zpřístupnění, sledování a ovládání kamery, routeru a síť ového videorekordéru s podporou mydlink™-z libovolného místa přes internetové připojení.
  Funkce:
 • Zjiš tění aktuální rychlosti stahování/odesílání dat u cloudového routeru
 • Rodičovská kontrola pro zjiš tění, jaké stránky vaše děti navš těvují, když nejste doma
 • Zablokování nebo odblokování síť ového přístupu pro jednotlivá nepovolená zařízení ve vaší síti.
 • Dálkové monitorování a konfigurování cloudových routerů.
 • Ukládání vybraných snímků videopřenosu z kamery na iPhone nebo iPod Touch.
 • Podpora streamování H.264 videa pro plynulý přenos kvalitního obrazu (jen u některých modelů)
 • Sledování ž ivého videopřenosu z cloudové kamery včetně zobrazení na celou obrazovku.
 • Už ivatelé iPadu si mohou koupit aplikaci mydlink™+ pro sledování několika kamer na jedné obrazovce.
 • Poslech zvuku z mikrofonu kamery (jen modely s podporou zvuku)
 • Sledování stavu připojení kamer a routerů.
 • Zpřístupnění a sledování ž ivého videopřenosu z kamery (bez zvuku) přes váš síť ový videorekordér (NVR).
 • Podpora pětiminutového dálkového sledování v reléovém rež imu. Odpočítávání zbývajících 60 sekund přenosu.
 • Přesun výřezu obrazu pomocí prstu u nepohyblivých kamer. Zvětš ování/zmenš ování obrazu pohybem prstů.
 • Přepínání nočního, denního a automatického rež imu snímání obrazu kamery.
 • Zapnutí/vypnutí detekce zvuku/pohybu z aplikace pro podporované kamery.
 • Hovor přes kameru díky podpoře obousměrného přenosu zvuku (model DCS-924L, DCS-2332L a DCS-2310L)
 • Přehrávání obsahu SD karty (model DCS-942L)
  Aplikace mydlink™ Access-NAS umožňuje kdykoliv a kdekoliv zpřístupnit a spravovat soubory ulož ené na vašem cloudovém úlož iš ti NAS ShareCenter™ přes internetové připojení.
  Funkce:
 • Přístup k souborům ulož eným na vašem cloudovém úlož iš ti NAS ShareCenter™ přes internet.
 • Streamování hudby a filmů do vašeho smartphonu nebo tabletu.
 • Vyhledávání a prohlíž ení fotografií nebo automatické promítání všech obrázků.
 • Otevírání dokumentů, například souborů Microsoft Office nebo PDF.
 • Ukládání souborů na vaše mobilní zařízení pro offline přehrávání.
 • Zálohování fotografií z fotoaparátu na cloudové úložiště NAS ShareCenter™.
 • Vyhledávání souborů na vašem cloudovém úlož iš ti NAS ShareCenter™, smartphonu nebo tabletu.
 • Přejmenování a mazání souborů.
 • Podpora volby „Open in” (Otevřít v) pro otevírání souborů pomocí různých aplikací.
 • Podpora AirPlay pro přehrávání médií na dalš ích zařízeních.
 • Podpora AirPrint pro tisk dokumentů
 • Monitorování využ ití a stavu disku.
  Aplikace SharePort Mobile pro váš router umožňuje zpřístupnění a přehrávání medií ulož ených na USB flash disku přímo do vašeho iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem. Stačí připojit USB flash disk k routeru D-Link, který podporuje funkci SharePort Mobile, a můžete získat přístup k souborům z libovolného zařízení, které váš router rozpozná.
  Funkce:
 • Přehrávání prezentací vaš ich fotografií
 • Prohlíž ení dokumentů přímo na vašem mobilním zařízení
 • Ukládání souborů pro offline přehrávání pomocí funkce Favorites
 • Nahrávání fotografií a videí z fotoaparátu na USB flash disk


Jak bude mydlink™ nakládat se zadanými informacemi, když si vytvořím účet na mydlink™?
D-Link se zavazuje chránit vaše soukromí a údaje, které zadáte na portálu mydlink™. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů


Dotazy k mydlink™ úlož iš ti dat

Proč mám chtít úložiště dat s podporou mydlink™?

Síť ový videorekordér (NVR) - DNR-322L
Co je síť ový videorekordér DNR-322L?
Jak mám připojit kameru k síť ovému videorekordéru?
Kolik kamer mohu připojit k síť ovému videorekordéru?
Jaký typ kamer mohu připojit k síť ovému videorekordéru?
Jaký typ pevného disku lze použ ít v síť ovém videorekordéru?
Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro síť ový videorekordér?
Jak dlouho mohu sledovat živý přenos z kamery?
Mohu použ ít síť ový videorekordér jako NAS?

Síť ové úložiště dat ShareCenter™ pro 2 disky - DNS-320L a DNS-327L
Mohu zpřístupnit ShareCenter™ v síti?
Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro ShareCenter™?
Jaké jazyky podporuje aplikace mydlink™ Access-NAS?
Jaké pevné disky jsou kompatibilní s ShareCenter™?
Zařízení má USB port. Mohu do tohoto portu připojit externí pevný disk?

 

Odpovědi k mydlink™ úlož iš ti dat

 

Proč mám chtít úložiště dat s podporou mydlink™?
Cloudové úložiště dat od D-Link se snadno použ ívá. Ulož te si osobní data doma a mějte je plně pod kontrolou. Tyto soubory mohou stahovat, přehrávat nebo nahrávat pouze členové rodiny nebo přátelé, kterým to povolíte. Mějte kdekoliv přístup k vaš im souborům pomocí zařízení s internetovým připojením, například smartphonu, tabletu nebo notebooku.


Odpovědi k síť ovému videorekordéru DNR-322L

 

Co je síť ový videorekordér DNR-322L?
Síť ový videorekordér (Network Video Recorder - NVR) DNR-322L je samostatné úlož né zařízení, které dokáž e nahrávat obraz souběž ně z až devíti síť ových kamer, aniž byste museli zapínat počítač. Toto zařízení podporuje nejen cloudové kamery D-Link, ale lze je použ ít také pro nahrávání záznamu z řady firemních kamer D-Link, což z něj dělá ideální už ivatelské bezpečnostní řeš ení pro domácnosti i malé firmy. Pomocí technologie mydlink™ je mož né zpřístupnit DNR-322L na dálku přes webový prohlíž eč z libovolného počítače s připojením k internetu. Stačí se přihlásit k vašemu účtu na mydlink™.


Jak mám připojit kameru k síť ovému videorekordéru?

  Když vaše síť podporuje DHCP:
  Pro připojení kamery postačí pouhé 3 kroky.
 1. 1. Nejprve zkontrolujte, zda jsou vaše mydlink kamery nainstalovány v síti.
 2. 2. Vlož te CD dodávané s NVR do PC. Po automatickém spuš tění průvodce instalací postupujte krok za krokem podle pokynů pro instalaci síť ového videorekordéru DNR-322L.
 3. 3. Připojte se k webovému rozhraní NVR. To umož ní automatické vyhledání a přidání všech kamer, které jsou ve vaší síti.
  Když vaše síť nepodporuje DHCP:
 1. Nejprve zkontrolujte, zda jsou vaše mydlink kamery nainstalovány v síti – ujistěte se, ž e znáte jejich IP adresy.
 2. 2. Vlož te CD dodávané s NVR do PC. Po automatickém spuš tění průvodce instalací postupujte krok za krokem podle pokynů pro instalaci síť ového videorekordéru DNR-322L.
 3. 3. Připojte se k webovému rozhraní NVR a na stránce pro nastavení zadejte ručně IP adresy kamer.


Kolik kamer mohu připojit k síť ovému videorekordéru?
K síť ovému videorekordéru je mož né připojit maximálně 9 síť ových kamer.


Jaký typ kamer mohu připojit k síť ovému videorekordéru?
K síť ovému videorekordéru D-Link můžete připojit libovolnou kameru, která podporuje mydlink™.


Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro síť ový videorekordér?
Jakmile si vytvoříte účet na mydlink™, můžete si stáhnout aplikaci mydlink™ lite z Apple App store nebo Google play do vašeho iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem. Umož ní vám přístup k ž ivému přenosu a ulož eným záznamům z vaš ich kamer, i když nejste doma.   mydlink™ lite app from the Apple App store or Google play to your iPhone, iPad or Android devices. Allowing you to access your cameras live feed and store footage while away from home.


Jaký typ pevného disku lze použ ít v síť ovém videorekordéru?
V síť ovém videorekordéru DNR-322L lze použ ít větš inu prodávaných pevných disků.


Jak dlouho mohu sledovat živý přenos z kamery?
Pokud máte router s aktivovanou funkcí UPnP, můžete sledovat živý přenos z kamery bez časového omezení.


Mohu použ ít síť ový videorekordér DNR-322L jako síť ové úložiště dat (NAS)?
Síť ový videorekordér podporuje funkce sdílení souborů stejně jako síť ové úložiště dat. Toho lze dosáhnout, když vytvoříte souborový server (File Server) nainstalováním dvou (2) pevných disků (HDD) a provedete naformátování pro standardní rež im (Standard mode). Druhý HDD lze pak použ ívat jako NAS File Server.


Odpovědi k síť ovému úlož iš ti dat ShareCenter™ pro 2 disky - DNS-320L a DNS-327L

 

Mohu zpřístupnit ShareCenter™ v síti?
Ano, můžete. Přístup k zařízení můžete získat kliknutím na písmeno jednotky, kterou jste namapovali pro toto zařízení. Například když namapujete zařízení jako jednotku „G”, vyvolejte ve Windows program Průzkumník a do adresového řádku zadejte „G:”. můžete ho sdílet ve Windows také jako normální sdílené síť ové zařízení, když zadáte do adresového řádku prohlíž eče jeho IP adresu (např. \\192.168.0.32\), nebo pomocí FTP, když zadáte adresu jako ftp://IP adresa.


Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro ShareCenter™?
Jakmile si vytvoříte účet na mydlink™, můžete si stáhnout zdarma aplikaci mydlink™ Access-NAS z Apple App store nebo Google play do vašeho iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem. To vám umož ní prohlíž et fotografie, pracovat s dokumenty, poslouchat hudbu nebo sledovat filmy z NAS přes internet na iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem. mydlink™ Access-NAS app from the Apple App store or Google play to your iPhone, iPad or Android devices.  Allowing you to view your photos, access your documents, listen to music, and watch movies on your iPhone, iPad or Android device with an internet connection.


Jaké jazyky podporuje aplikace mydlink™ Access-NAS?
Jazyky: Angličtina, Bokmål, češ tina, dánš tina, finš tina, francouzš tina, holandš tina, chorvatš tina, indonéš tina, italš tina, maď arš tina, němčina, norš tina, polš tina, portugalš tina, rumunš tina, ruš tina, řečtina, slovinš tina, š panělš tina, š védš tina, tradiční čínš tina a zjednoduš ená čínš tina.


Jaké pevné disky jsou kompatibilní s ShareCenter™?
S ShareCenter™ je kompatibilní větš ina SATA pevných disků. Aktuální seznam kompatibilních pevných disků najdete na lokálních stránkách technické podpory D-Link.


Zařízení má USB port. Mohu do tohoto portu připojit externí pevný disk?
ShareCenter™ nepodporuje připojení přídavných externích pevných disků přes USB port. Tento port lze použ ít pro připojení USB tiskárny, UPS nebo USB flash disku.


Dotazy k mydlink™ kameře

Jsou mydlink kamery kompatibilní s Macem?
Na kolika počítačích současně je mož né sledovat živý přenos z kamery?
Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro mydlink™ kameru?
Jaké jazyky podporuje aplikace mydlink™ lite?
Mohu použ ít webový prohlíž eč na iPhonu pro připojení k mydlink.com a sledování ž ivého přenosu z kamery?
Jak dlouho mohu sledovat živý přenos z kamery? Existuje nějaké časové omezení?
Je služ ba bezpečná? Bude po mně pož adováno ověření hesla kamery, když se pokusím o přístup ke kameře přes mydlink™?

Dotazy k mydlink™ routeru

Jak obtíž né je nainstalovat mydlink™ router?
Je služ ba bezpečná? Bude po mně pož adováno ověření hesla routeru, když se pokusím o přístup k routeru přes mydlink™?
Je snadné připojit nové zařízení (např. počítač) k routeru?
Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro svůj router?
Jaké jazyky podporuje aplikace mydlink™ lite?
Mohu u routeru zjistit aktuální přenosové rychlosti pro stahování/odesílání dat?
Mohu zabránit připojení zařízení k routeru?
Mohu „zablokovat” zařízení?
Na kolika počítačích současně je mož né sledovat stav routeru?

 

Odpovědi k mydlink™ kameře

 

Jsou mydlink kamery kompatibilní s Macem?
Ano, jsou. Pokud použ íváte Mac OS X 10.5 nebo 10.6, můžete si stáhnout Mac Setup Utility z mydlink.com pro instalaci vaší kamery.


Na kolika počítačích současně je mož né sledovat živý přenos z kamery?
Kaž dá kamera podporuje až 10 diváků na místních a vzdálených PC. Pokud je kamera připojena k routeru, který nepodporuje UPnP, mohou živý přenos z kamery sledovat na dálku pouze 3 diváci.


Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro mydlink™ kameru?
Jakmile si vytvoříte účet na mydlink™, můžete si stáhnout aplikaci mydlink™ lite z Apple App store nebo Google play do vašeho iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem. Umož ní vám přístup k ž ivému přenosu a ulož eným záznamům z vaš ich kamer, i když nejste doma.


Jaké jazyky podporuje aplikace mydlink™ lite?
Aktuální verze podporuje angličtinu, češ tinu, čínš tinu, francouzš tinu, holandš tinu, italš tinu, korejš tinu, maď arš tinu, němčinu, polš tinu, portugalš tinu, ruš tinu, š panělš tinu a š védš tinu.


Mohu použ ít webový prohlíž eč na iPhonu pro připojení k mydlink.com a sledování ž ivého přenosu z kamery?
V současné době nemůžete sledovat přenos z kamery přes webový prohlíž eč iPhonu. Pro sledování ž ivého přenosu z kamery použ ijte aplikaci mydlink™ lite.


Jak dlouho mohu sledovat živý přenos z kamery? Existuje nějaké časové omezení?
Pokud sledujete živý přenos na iPhonu ve stejné lokální síti nebo použ íváte router, který podporuje UPnP (například DIR-868L nebo DIR-810L), nebudete nijak časově omezeni. Pokud je kamera připojena k routeru, který nepodporuje UPnP, budete moci použ ívat aplikaci mydlink™ lite pro vzdálené sledování ž ivého přenosu z kamery vž dy jen po dobu 1 minuty.


Je služ ba bezpečná? Bude po mně pož adováno ověření hesla kamery, když se pokusím o přístup ke kameře přes mydlink™?
Ano, služ ba je bezpečná a pokud se heslo vaší kamery změní, budete pož ádáni o ověření hesla kamery. Po zadání hesla vaší kamery budete moci získat znovu přístup ke kameře přes mydlink™.


Odpovědi k mydlink™ routeru

 

Jak obtíž né je nainstalovat mydlink™ router?
Připojte PC k routeru přes ethernetový kabel a vyvolejte webové rozhraní. Webový průvodce instalací vám pomůž e, i když jste router nikdy předtím neinstalovali.


Je služ ba bezpečná? Bude po mně pož adováno ověření hesla routeru, když se pokusím o přístup k routeru přes mydlink™?
Ano, služ ba je bezpečná a pokud se heslo vašeho routeru změní, budete pož ádáni o ověření hesla routeru. Po zadání hesla vašeho routeru budete moci získat znovu přístup k routeru přes mydlink™.


Je snadné připojit nové zařízení (např. počítač) k routeru?
Pro kaž dý počítač, který chcete připojit bezdrátově k vašemu routeru, musíte zajistit nastavení správného jména bezdrátové sítě (SSID) a š ifrovacího klíče (hesla sítě). Poznamenejte si potřebná nastavení pro bezdrátovou síť a pak je zadejte do kaž dého bezdrátově připojovaného počítače.


Jakou aplikaci D-Link mám stáhnout pro svůj router?
Jakmile si vytvoříte účet na mydlink™, můžete si stáhnout zdarma aplikaci mydlink™ Lite z Apple App store nebo Google play do vašeho iPhonu, iPadu nebo zařízení s Androidem. Tato aplikace umožňuje kdykoliv a kdekoliv zpřístupnit, monitorovat a ovládat váš mydlink™ router pomocí internetového připojení.

 • Zjiš tění aktuální rychlosti stahování/odesílání dat u cloudového routeru
 • Rodičovská kontrola pro zjiš tění, jaké stránky vaše děti navš těvují, když nejste doma
 • Zablokování nebo odblokování síť ového přístupu pro jednotlivá nepovolená zařízení ve vaší síti.
 • Dálkové monitorování a konfigurování routeru.


Jaké jazyky podporuje aplikace mydlink™ lite?
Aktuální verze podporuje angličtinu, češ tinu, čínš tinu, francouzš tinu, holandš tinu, italš tinu, korejš tinu, maď arš tinu, němčinu, polš tinu, portugalš tinu, ruš tinu, š panělš tinu a š védš tinu.


Mohu u routeru zjistit aktuální přenosové rychlosti pro stahování/odesílání dat?
V aplikaci mydlink můžete kliknout na ikony pro upload a download, abyste z routeru získali informace o rychlosti.


Jak mohu zabránit připojení zařízení k routeru?
Po přihláš ení k aplikaci mydlink™ můžete vidět a vybírat jakékoliv zařízení v seznamu zařízení. Klikněte na ikonu zařízení a vyberte „blokovat”.


Co se stane, když „zablokuji” některé zařízení?
Když v seznamu zařízení zablokujete připojené zařízení, nebude mít zablokované zařízení přístup na internet.


Na kolika počítačích současně je mož né sledovat stav routeru?
Kaž dý router podporuje až 3 souběž né pozorovatele.