Декларацията за EU съвместимост (DoC)

Означението CE върху продуктите на D-Link показва съответствието с приложимите директиви на Европейския Съюз (EU). Декларацията за EU съвместимост (Declaration of Conformity или DoC) е декларацията на производителя, че продукта спазва тези директиви. Всички CE DoC декларации се намират в секцията Additional Downloads при Downloads на страницата за поддръжка на продукта. 

След като намерите страницата Product Support, въседете модела на Вачия D-Link продукт в полето за търсене, за достъп до страницата за поддръжка и нейната Downloads секция и в дъното ще намерите подсекцията Additional Downloads.

Ако не успеете да откриете конкретна EU Декларация за съвместимост или имате въпрос относно декларациите, моля свържете се с нас.